Przejdź do treści

Czytelnia Główna

Informacje ogólne

Czytelnia Główna mieści się na poziomie 3 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Główna
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 76 03
e-mail:

Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Czytelnia jest zamknięta

Zasady i warunki korzystania z czytelni określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdział II Udostępnianie Zbiorów w Czytelniach.


Księgozbiór podręczny w Czytelni Głównej

W Czytelni Głównej udostępniane są dwie dziedziny z Wolnego Dostępu, tj.: dział A - Dzieła ogólne, dział Z - Nauka o książce, bibliotekoznawstwo. Na odrębnych regałach umieszczona jest kolekcja komiksów, powieści graficznych i artbooków oraz cała kolekcja wydawnictw Biblioteki Narodowej. Pozostałe materiały biblioteczne można zamawiać z magazynu głównego BU i korzystać z nich na miejscu.


Kabiny pracy indywidualnej

W Czytelni Głównej dostępne są 32 kabiny przeznaczone do pracy indywidualnej dla wszystkich Użytkowników BUWr.

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Zamów kabinę pracy indywidualnej.


Zasady korzystania

 1. Kto może korzystać z Czytelni Głównej
  • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,
  • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 2. Zasady obowiązujące użytkowników Czytelni:
  • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,
  • pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni tj. aktualnej karty bibliotecznej oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • wpisanie się czytelnie do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów, oraz palenia.

   Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

   Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 3. Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni:
  • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego Czytelni,
  • wydawnictwa z Wolnego Dostępu,
  • materiały biblioteczne z Oddziału Przechowywania Zbiorów Biblioteki,
  • zbiory sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • materiały z księgozbiorów podręcznych oddziałów zbiorów ogólnych,
  • w Czytelni można korzystać także z materiałów własnych. Należy zgłosić je dyżurującemu bibliotekarzowi,

   Uwaga: korzystanie z księgozbioru Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych należy oddać je dyżurującemu bibliotekarzowi.

   Uwaga: Użytkownicy mogą wnosić do Czytelni materiały własne wyłącznie w przezroczystych torbach foliowych/koszykach, udostępnianych w Punkcie Informacyjnym Biblioteki oraz szatni. Po zakończeniu pracy torby/koszyki należy zwracać do Punktu lub szatni. Torby/koszyki służą do użytku jedynie na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 4. Zamawianie zbiorów magazynowych do Czytelni
  • zamówienia na materiały biblioteczne składa się drogą elektroniczną poprzez katalog online oraz katalogi zdigitalizowane Biblioteki,
  • jednorazowo do Czytelni można zamówić pięć woluminów książek. W przypadku wykorzystania przez użytkownika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których użytkownik korzystał,
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu materiałów bibliotecznych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do ich zwrotu niezmienionym stanie.

   Uwaga: Realizacja zamówień magazynowych – do 60 minut przed zamknięciem Czytelni (zamówienia złożone później realizowane są następnego dnia).
   Czas oczekiwania na realizację zamówień wynosi ok. 45 minut, może jednak ulec wydłużeniu przy zwiększonej ilości zamówień.
   Realizacja zamówień na materiały z oddziałów zbiorów ogólnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w Czytelni
  • w Czytelni dostępna jest odpłatna usługa kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku,
  • Użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej), każdorazowo za zgodą dyżurującego bibliotekarza, z wyłączeniem zbiorów cennych, w złym stanie zachowania oraz z poszanowaniem prawa autorskiego,
  • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Dla użytkowników w Czytelni dostępne są:
  • kabiny pracy indywidualnej - możliwe do zamówienia przez katalog komputerowy. Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej.
  • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych,
  • stacjonarna lupa powiększająca tekst materiałów drukowanych (do wykorzystania bezpośrednio na stanowisku czytelniczym),
  • stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz zestaw słuchawek). Na życzenie udostępniana jest klawiatura Braille’a.
  • w Czytelni Głównej jest dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (login oraz hasło dostępne są u dyżurującego bibliotekarza). Działa także punkt dostępowy sieci bezprzewodowej Eduroam. Sieć rozgłaszana jest pod nazwą "eduroam" i zapewnia pokrycie sygnałem całej Czytelni.
   Z sieci Eduroam mogą skorzystać studenci i pracownicy, posiadający dostęp do usługi Office365. Dane do logowania wyglądają tak samo jak dane do logowania do poczty, czyli: imie.nazwisko[w]uwr.edu.pl i hasło.

Prolongata lub rezerwacja materiałów bibliotecznych w Czytelni

Materiały biblioteczne zamówione do Czytelni ze zbiorów magazynowych lub z księgozbiorów podręcznych oddziałów Biblioteki mogą być, na życzenie użytkownika – rezerwowane i prolongowane. Dzieła niewykorzystywane w ciągu trzech kolejnych dni odsyła się do magazynu lub właściwego oddziału Biblioteki.