Przejdź do treści

Oddział Udostępniania Zbiorów

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 75 26, 71 375 76 01
e-mail:


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Udostępniania Zbiorów należy:

  • udostępnianie zbiorów w czytelniach,

  • wypożyczanie miejscowe i rozliczanie kont czytelników,

  • wypożyczanie międzybiblioteczne,

  • prowadzenie ewidencji udostępnianych zbiorów,

  • przyjmowanie i rozliczanie należności za materiały biblioteczne, wynikających z Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

  • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej,

  • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi UWr: szkolenia w zakresie obsługi systemu komputerowego Virtua, praktyki zawodowe.


Sekcje Oddziału


Sekcja Czytelń


Sekcja Wypożyczania


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Joanna Gurazdowska 71 3757 526
Sekcja Czytelń
Kier. Sekcji mgr Iwona Lewandowska 71 3757 604
mgr inż. Magdalena Byra 71 3757 603
mgr Anna Górska 71 3463 122
mgr Krzysztof Herter 71 3463 122
mgr Teresa Konstanciuk 71 3757 603
mgr Anna Kozyra 71 3757 604
Marcin Marczak 71 3757 603
mgr Elżbieta Miśków 71 3757 604
Żaneta Muszyńska 71 3757 604
mgr Krzysztof Ogłódek 71 3757 603
mgr Karol Przepióra 71 3463 122
mgr Aleksandra Wilczyńska 71 3463 122
mgr Radosław Zarzecki 71 3757 603
mgr Paulina Łyko 71 3757 604
Sekcja Wypożyczania
Kier. Sekcji mgr Anna Mazurkiewicz 71 3757 600
mgr Agata Bociek 71 3757 601
mgr Katarzyna Borek 71 3757 601
mgr inż. Stefan Gospodarek 71 3757 601
mgr Katarzyna Kwaśniak 71 3757 601
Maria Ryll 71 3757 601
mgr inż. Regina Skóra 71 3757 602
mgr Konrad Zatylny 71 3757 601