Przejdź do treści

Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)

Informacje ogólne

Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) mieści się na poziomie 2 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.


Adres do korespondencji
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)
ul. F. Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 346 31 22
e-mail:

Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Czytelnia jest zamknięta

Zasady i warunki korzystania z czytelni określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdział II Udostępnianie zbiorów w czytelniach.


I. Profil zbiorów w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)

W Czytelni udostępniane są czasopisma gromadzone zgodnie z zakresem dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism: humanistycznych, politologicznych, prawniczych i ekonomicznych, a także - dzienniki ogólnopolskie.

Uwaga: W Czytelni nie są gromadzone obcojęzyczne czasopisma specjalistyczne. Gromadzeniem i udostępnianiem tego typu tytułów zajmują się biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Wrocławskiego.


II. Zasady korzystania

 1. Kto może korzystać z Czytelni

  • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,

  • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora BUWr.

 2. Zasady obowiązujące użytkowników Czytelni:

  • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,

  • pozostawienie u dyżurnego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni tj. aktualnej karty bibliotecznej oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

  • czytelne wpisanie się do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów oraz palenia.

   Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

   Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 3. Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych):

  • materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego Czytelni,

  • samoistne i niesamoistne dodatki do czasopism i gazet bieżących (CD, DVD, itp.) są udostępniane przez bibliotekarza. Po wykorzystaniu użytkownik ma obowiązek oddać je bibliotekarzowi w nienaruszonym stanie,

  • dyżurny bibliotekarz udostępnia na życzenie użytkownika słuchawki, które mogą być wykorzystywane przy odtwarzaniu CD lub DVD gromadzonych w Czytelni oraz przez osoby niepełnosprawne do obsługi oprogramowania komputerowego,

  • bieżące czasopisma krajowe, bieżące czasopisma zagraniczne, czasopisma i gazety przechowywane w magazynach Biblioteki, czasopisma w formie mikrofilmów,

  • w Czytelni można korzystać także z materiałów własnych. Należy zapisać je na kartce i zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

   Uwaga: Korzystanie z czasopism bieżących zgromadzonych w Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych należy oddać je dyżurnemu bibliotekarzowi. Ze zbiorów udostępnianych w Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

 4. Zamawianie zbiorów magazynowych do Czytelni

  • zamówienia na materiały biblioteczne składa się drogą elektroniczną poprzez katalog on-line oraz katalogi zdigitalizowane Biblioteki,

  • ze zbiorów można zamówić jednorazowo: 5 wol. czasopism,

  • w przypadku wykorzystania przez użytkownika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których użytkownik korzystał,

  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu materiałów bibliotecznych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do ich zwrotu niezmienionym stanie.

   Uwaga:
   Realizacja zamówień magazynowych – do 60 minut przed zamknięciem Czytelni (zamówienia złożone później realizowane są następnego dnia).
   Czas oczekiwania na realizację zamówień wynosi ok. 45 minut, może jednak ulec wydłużeniu przy zwiększonej ilości zamówień.

 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w Czytelni

  • w Czytelni dostępna jest odpłatna usługa kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku,

  • użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej), każdorazowo za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z wyłączeniem zbiorów w złym stanie zachowania, z poszanowaniem prawa autorskiego.

  • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

 6. Dla użytkowników w Czytelni dostępne są:

  • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych,

  • dostęp do odpłatnej usługi kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 r.,

  • dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (login oraz hasło dostępne są u dyżurującego bibliotekarza),

  • stacjonarna lupa powiększająca tekst materiałów drukowanych (do wykorzystania bezpośrednio na stanowisku czytelniczym),

  • stanowisko przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz zestaw słuchawek). Na życzenie udostępniana jest klawiatura Braille’a.

 7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w Czytelni

  • Stanowiska komputerowe w Czytelni zostały zainstalowane w celu zapewnienia dostępu do katalogów Biblioteki, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, eCzytelni oraz udostępniania materiałów bibliotecznych na nośnikach elektronicznych.

   Uwaga: Z dostępu do niektórych licencjonowanych baz danych można korzystać tylko w Oddziale Informacji Naukowej BUWr, przy ul. F. Joliot-Curie 12.

 8. Prolongata lub rezerwacja materiałów bibliotecznych w Czytelni

  • Materiały biblioteczne zamówione do Czytelni ze zbiorów magazynowych lub z księgozbiorów podręcznych oddziałów Biblioteki mogą być, na życzenie użytkownika – rezerwowane i prolongowane. Wydawnictwa nie wykorzystywane w ciągu trzech kolejnych dni odsyła się do magazynu lub właściwego oddziału Biblioteki.

  • Wydawnictw z księgozbioru podręcznego Czytelni rezerwować nie można. Po zakończeniu pracy w Czytelni, przed jej opuszczeniem, użytkownik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po dokonaniu rozliczenia bibliotekarz zwraca użytkownikowi kartę biblioteczną/legitymację studencką lub inny dokument tożsamości.