Przejdź do treści

Rezerwacja kabin

Obsługę kabin pracy indywidualnej w lokalizacji Czytelnia Główna prowadzą pracownicy Czytelni:
tel.: 71 375 76 03, e-mail: sc.bu[w]uwr.edu.pl.

Obsługę kabin pracy indywidualnej/pokoi pracy grupowej w lokalizacji Wolny Dostęp 1 i 2 prowadzą pracownicy obszaru Wolnego Dostępu:
tel.: WD1: 71 375 7622, WD2: 71 375 7609, e-mail: opz.bu[w]uwr.edu.pl.

bookingZamawianie kabin

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej/pokoi pracy grupowej BUWr
Czytelnia Główna/Wolny Dostęp 1 i 2


Kabiny pracy indywidualnej BUWr

 1. Z kabin pracy indywidualnej w Czytelni Głównej i w Wolnym Dostępie mogą korzystać Użytkownicy BUWr posiadający kartę biblioteczną/legitymację studencką/legitymację służbową, ważną i wolną od jakichkolwiek zaległości.

 2. Kabiny przeznaczone są do nauki lub pracy naukowej i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

 3. Wszystkie kabiny objęte są systemem rezerwacji zgodnie z następującymi zasadami:

 • Użytkownik może zarezerwować tylko jedną kabinę na dni i/lub godziny, w których rzeczywiście zamierza z niej korzystać,

 • posiadaczom kart krótkoterminowych kabiny udostępniane są na okres ważności karty,

 • pozostałym Użytkownikom kabiny udostępniane są w wymiarze odnawialnej puli godzin (max. do 240 h) w okresie ważności konta bibliotecznego,

 • w celu skorzystania z kabiny należy zgłosić się do Czytelni Głównej/Wolnego Dostępu w ciągu pierwszej godziny rezerwacji kabiny. Niezgłoszenie się we wskazanym czasie równoznaczne jest z rezygnacją z kabiny,

 • w przypadku zamówienia kabiny z dużym wyprzedzeniem (powyżej 1 miesiąca) Użytkownik zostanie poproszony (pocztą e-mail) o potwierdzenie aktualności swojej rezerwacji,

 • Użytkownik, który samodzielnie rezygnuje z kabiny, zobowiązany jest do anulowania rezerwacji w systemie rezerwacji kabin,

 • warunkiem sprawnej obsługi systemu rezerwacji kabin jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail w danych kontaktowych zgłoszonych w Bibliotece.

 • Użytkowników korzystających z kabin przy każdej wizycie obowiązuje zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza w celu pobrania klucza do kabiny oraz pozostawienia karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej/legitymacji służbowej.

 • Pracę w kabinach należy zakończyć najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Biblioteki, zwrócić klucz i odebrać kartę biblioteczną/ legitymację studencką/legitymację służbową.

 • Klucz do kabiny pobrany przez Użytkownika nie może być udostępniony innej osobie. Zgubienie klucza lub uszkodzenie zamka wymaga pilnego zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi oraz wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem BUWr. Niezwrócenie klucza skutkuje czasowym pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usług BUWr. Biblioteka posiada klucze zapasowe i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego Użytkownika.

 • Wszystkie kabiny są wyposażone w biurka, krzesła, półki na podręczne materiały, oświetlenie oraz sieć Wi-Fi.

 • Kabiny o numerach CGKPI 1, CGKPI 5-6, CGKPI 17, CGKPI 21–22, WD1KPI 11-12 oraz WD2KPI 10-11 wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu i podstawowym oprogramowaniem do tworzenia i pracy na własnych plikach, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • własne pliki należy umieszczać na pulpicie komputera, w folderze o nazwie: Dysk Użytkownika (D). BUWr nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane,

  • przed zakończeniem korzystania z kabiny należy skasować własne pliki. Nieskasowane pliki zostaną usunięte przez pracownika Biblioteki.

 • Kabiny o numerach: CGKPI 21–22, WD1KPI12 oraz WD2KPI11 są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wyposażone są w wyższe biurka oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, oprogramowaniem powiększającym wyświetlany na monitorze tekst lub elektronicznym lektorem. Na życzenie udostępniana jest klawiatura braille’owska.

 • W kabinach w Czytelni Głównej można korzystać z:

  • materiałów bibliotecznych wypożyczonych na swoje konto biblioteczne,

  • materiałów bibliotecznych zamówionych do Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych (z wyjątkiem cymeliów, czasopism wielkoformatowych i w złym stanie zachowania). Użytkownik przy każdej wizycie pobiera i zwraca materiały bibliotekarzowi,

  • materiałów bibliotecznych z Wolnego Dostępu. Użytkownik przy każdej wizycie samodzielnie je kompletuje i zwraca do WD,

  • materiałów własnych.

 • W kabinach na terenie Wolnego Dostępu można korzystać z:

  • materiałów z Wolnego Dostępu. Użytkownik przy każdej wizycie samodzielnie je kompletuje i odkłada na wózki do tego przeznaczone,

  • materiałów własnych.

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz podlega Regulaminowi udostępniania zbiorów BUWr oraz Przepisom porządkowym obowiązującym w budynku BUWr.

 • Za materiały i przedmioty osobiste pozostawione w kabinie BUWr nie ponosi odpowiedzialności.

 • Niekorzystanie z kabiny przez tydzień równoznaczne jest z rezygnacją z kabiny, zostanie ona otwarta w obecności pracowników Biblioteki. Pozostawione materiały biblioteczne zostaną oddane właściwym agendom BUWr i zdjęte z konta Użytkownika, a pozostałe rzeczy zostaną zdeponowane w Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr.

 • Rzeczy Użytkownika, zdeponowane Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr można odebrać po wcześniejszym umówieniu się, w ciągu 3 miesięcy od czasu ich zdeponowania. Po tym terminie rzeczy o szacunkowej wartości powyżej 100 PLN zostaną przekazane do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych, a pozostałe – zniszczone po upływie roku.

 • Naruszenie przez Użytkownika powyższych zasad lub niestosowanie się do zaleceń dyżurującego bibliotekarza, skutkuje czasowym pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usług BUWr.


 • Pokoje pracy grupowej BUWr

  1. Z pokoi pracy grupowej w Wolnym Dostępie mogą korzystać Użytkownicy BUWr posiadający kartę biblioteczną/legitymację studencką/legitymację służbową, ważną i wolną od jakichkolwiek zaległości.

  2. Pokoje przeznaczone są do nauki lub pracy naukowej i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

  3. Wszystkie pokoje objęte są systemem rezerwacji zgodnie z następującymi zasadami:

  • w jednym pokoju może równocześnie pracować maksymalnie 8 osób,

  • Użytkownik może zarezerwować tylko jeden pokój pracy na dni i/lub godziny, w których rzeczywiście zamierza z niego korzystać,

  • pokoje są udostępniane Użytkownikom w wymiarze odnawialnej puli godzin (max. do 240 h), w okresie ważności konta bibliotecznego, z wyłączeniem posiadaczy kart bibliotecznych bez zdjęcia (dwudniowej, dziesięciodniowej i jednorocznej),

  • w celu skorzystania z pokoju pracy należy zgłosić się do obszaru Wolnego Dostępu w ciągu pierwszej godziny rezerwacji pokoju. Niezgłoszenie się we wskazanym czasie równoznaczne jest z rezygnacją z pokoju,

  • w przypadku zamówienia pokoju z dużym wyprzedzeniem (powyżej 1 miesiąca) Użytkownik zostanie poproszony (pocztą e-mail) o potwierdzenie aktualności swojej rezerwacji,

  • Użytkownik, który samodzielnie rezygnuje z pokoju, zobowiązany jest do anulowania rezerwacji w systemie rezerwacji kabin.

  • warunkiem sprawnej obsługi systemu rezerwacji pokoi pracy jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail w danych kontaktowych zgłoszonych w Bibliotece.

 • Użytkowników korzystających z pokoi pracy w obszarze Wolnego Dostępu przy każdej wizycie obowiązuje zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza w celu pobrania klucza do pokoju oraz pozostawienia karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej/legitymacji służbowej.

 • Pracę w pokojach należy zakończyć najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Biblioteki, zwrócić klucz i odebrać kartę biblioteczną/ legitymację studencką/legitymację służbową.

 • Klucz do kabiny pobrany przez Użytkownika nie może być udostępniony innej osobie. Zgubienie klucza lub uszkodzenie zamka wymaga pilnego zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi oraz wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem BUWr. Niezwrócenie klucza skutkuje czasowym pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usług BUWr. Biblioteka posiada klucze zapasowe i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego Użytkownika.

 • Wszystkie kabiny są wyposażone w stoły, krzesła, regał na podręczne materiały, stolik pomocniczy, tablicę magnetyczną suchościeralną, oświetlenie oraz sieć Wi-Fi.

 • Pokoje o numerach WD1PPG A-B wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu i podstawowym oprogramowaniem do tworzenia i pracy na własnych plikach, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • własne pliki należy umieszczać na pulpicie komputera, w folderze o nazwie: Dysk Użytkownika (D), BUWr nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane,

  • przed zakończeniem korzystania z pokoju należy skasować własne pliki, nieskasowane pliki zostaną usunięte przez pracownika Biblioteki.

 • W kabinach na terenie Wolnego Dostępu można korzystać z:

  • materiałów z Wolnego Dostępu. Użytkownik przy każdej wizycie samodzielnie je kompletuje i odkłada na wózki do tego przeznaczone,

  • materiałów własnych.

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz podlega Regulaminowi udostępniania zbiorów BUWr oraz Przepisom porządkowym obowiązującym w budynku BUWr.

 • Za materiały i przedmioty osobiste pozostawione w kabinie BUWr nie ponosi odpowiedzialności.

 • Niekorzystanie z kabiny przez tydzień równoznaczne jest z rezygnacją z kabiny, zostanie ona otwarta w obecności pracowników Biblioteki. Pozostawione materiały biblioteczne zostaną oddane właściwym agendom BUWr i zdjęte z konta Użytkownika, a pozostałe rzeczy zostaną zdeponowane w Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr.

 • Rzeczy Użytkownika, zdeponowane Sekcji Administracji można odebrać po wcześniejszym umówieniu się, w ciągu 3 miesięcy od czasu ich zdeponowania. Po tym terminie rzeczy o szacunkowej wartości powyżej 100 PLN zostaną przekazane do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych, a pozostałe – zniszczone po upływie roku.

 • Naruszenie przez Użytkownika powyższych zasad lub niestosowanie się do zaleceń dyżurującego bibliotekarza, skutkuje czasowym pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usług BUWr.