Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Graficznych - Zbiory

Wielkość zbiorów

Grafika, rysunek i malarstwo
Zbiór liczy ponad 11.500 jednostek rycin luźnych, w albumach i tekach.

Ekslibris
Zbiór liczy ponad 3.000 jednostek, w tym około 30 z XVII i XVIII w. (M. H. Rentz i B. Strahowsky). Ok. 1500 jednostek to przedwojenne (nieliczne) i współczesne ekslibrisy polskich twórców.

Fotografia
Zbiór liczy ponad 17.500 jednostek. Tworzą go trzy zespoły: przedwojennej fotografii niemieckiej od 1854, warsztatowej fotografii światowej od 1870, oraz przed- i powojennej polskiej.

Pocztówka
Zbiór liczy ponad 23.000 kart luźnych i w albumach, pochodzących z Europy, Azji i Afryki, wydanych przed 1945 oraz egzemplarza obowiązkowego produkcji polskiej po 1945.

Reprodukcja
Zbiór liczący około 700 jednostek.

Księgozbiór specjalistyczny
• druki zwarte – ponad 19.000 wol.
• druki ciągłe – ponad 4.000 wol.


Katalogi

Katalogi komputerowe

:: Katalog komputerowy BUWr. w systemie VIRTUA (OPAC) [Wejście] [Więcej informacji]

:: Komputerowy katalog Oddziału Zbiorów Graficznych [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane

:: Katalog cząstkowy ekslibrisów [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi kartkowe

I. Zbiory specjalne

1. Grafika
:: katalog alfabetyczny grafików i rysowników
:: katalog alfabetyczny autorów pierwowzorów
:: katalog technik graficznych
:: katalog alfabetyczny drukarzy i wydawców
:: katalog rzeczowy (w tym portretów i widoków)
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) alfabetyczny portretów i widoków (dot. również wybranych zbiorów ikonograficznych Gabinetu Śląsko-Łużyckiego i Oddziału Starych Druków)

2. Fotografia
:: katalog rzeczowy Wrocławia i miejscowości śląskich
:: katalog alfabetyczny fotografów i zakładów fotograficznych
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) alfabetyczny portretów oraz widoków Wrocławia i miejscowości śląskich

3. Pocztówka
:: katalog alfabetyczny widoków miejscowości śląskich
:: fotokatalog (fotokopie) sygnaturowy widoków śląskich

4. Ekslibris
:: katalog alfabetyczny grafików
:: katalog alfabetyczny właścicieli ekslibrisów
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) sygnaturowy

II. Druki zwarte i ciągłe

Katalogi kartkowe – alfabetyczny i rzeczowy - zostały zamknięte z dniem 1 lipca 2010 roku. Informacje na temat publikacji, które wpłynęły do Oddziału Zbiorów Graficznych po tej dacie, znajdują się jedynie w katalogu komputerowym.

1. Druki zwarte
:: katalog alfabetyczny
:: katalog rzeczowy
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)

2. Druki ciągłe
:: katalog alfabetyczny
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)