Przejdź do treści

Komputerowy katalog Oddziału Zbiorów Graficznych

Wejście do katalogu


Komputerowy katalog Oddziału Zbiorów Graficznych jest zmodyfikowaną wersją Inwentarza zbiorów specjalnych zgromadzonych w OZG. Stanowi elektroniczną kontynuację tradycyjnych inwentarzy rękopiśmiennych oraz katalogów kartkowych. Specyfiką zbioru jest podział na pięć typów zasobów/dokumentów ikonograficznych, są to:

  • Ekslibris - zbiory o sygnaturach Inw. eksl. 10001 – 11 971 w inwentarzu i katalogu tradycyjnym, dostępnym: https://www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/zbiory-specjalne/oddzial-zbiorow-graficznych-zbiory#katalogi

  • Fotografia w komputerowym katalogu OZG zbiory od sygnatury Inw. fot. 9001, (wcześniejsze Inw. fot. 1 – 9000 w inwentarzu i katalogu tradycyjnym)

  • Grafika w komputerowym katalogu OZG zbiory od sygnatury Inw. graf. 10 001, (wcześniejsze: Inw. graf. 1 – 10 000 w inwentarzu i katalogu tradycyjnym)

  • Pocztówka w komputerowym katalogu OZG zbiory od sygnatury Inw. poczt. 20 001, (wcześniejsze: Inw. poczt. 1 – 20 000 w inwentarzu i katalogu tradycyjnym)

  • Reprodukcja zbiory w inwentarzu tradycyjnym

Schemat opisu indywidualnego obiektu:

  • Opis ogólny - typ zasobu, sygnatura, autor, tytuł, datowanie, miejsce powstania, wydawca, drukarz, zbiór nadrzędny, do którego obiekt przynależy

  • Opis fizyczny - awers, rewers, pozostałe wizerunki, wymiary (w cm): karty, oprawy, płyty, odbitki/wizerunku, technika, materiał, oprawa

  • Informacje ułatwiające przeszukiwanie - motywy, kategorie wizerunku, region/kraj, język

  • Dane szczegółowe - dotyczące pierwowzoru (tytuł, autor, technika, datowanie) dotyczące historii obiektu/dokumentu ikonograficznego (proweniencja, typ znaków własnościowych, bibliografia i źródła)

Rekordy ekslibrisów posiadają ponadto pola: właściciel ekslibrisu, zawód właściciela

Rekordy pocztówek posiadają ponadto pola: egzemplarz z obiegu, adresat, nadawca, data w tekście, data stempla, język korespondencji, opis znaczka pocztowego, opis stempla, opis stempla okolicznościowego.

Wszystkie pola katalogu są przeszukiwalne, a dodatkową pomocą w kwerendach tematycznych jest struktura kategorii wizerunków odpowiadających terminologii z zakresu sztuk plastycznych.

W chwili udostępnienia katalogu czytelnikom (styczeń 2021) zawiera on ponad 1000 rekordów z zasobu fotografii i pocztówek. Liczba ta będzie w przyszłości rosła. Podobnie jak katalogi kartkowe i opisy zamieszczone w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, katalog komputerowy jest dziełem autorskim.