Przejdź do treści

Wypożyczanie i zamawianie książek

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przy ul. F. Joliot-Curie 12 informuje, że osoby bez ważnej karty bibliotecznej lub bez ważnego aktywowanego konta bibliotecznego nie mogą zamawiać książek do Wypożyczalni Miejscowej BU.


Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne uprawniające do wypożyczania książek ważne są przez okres bieżącego roku akademickiego (tracą one ważność z dniem 1 października danego roku).

Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne są prolongowane na bieżący rok akademicki w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. F Joliot-Curie 12, poziom 1 - po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń z ubiegłego roku akademickiego oraz okazaniu następujących dokumentów:

  1. Studenci wszystkich rodzajów studiów uprawnieni do wypożyczania książek na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych - legitymacji studenckiej ważnej na bieżący semestr;

  2. Pracownicy UWr i pracownicy naukowi innych uczelni wrocławskich - dokumentu tożsamości i zaświadczenia o zatrudnieniu, o ile nie figuruje w bazie pracowników danej uczelni.