Przejdź do treści

Elektroniczne przypomnienie o zwrocie książek

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uruchomiła nową usługę dla Użytkowników wypożyczających książki. System automatycznie wyśle e-mail przypominający o kończącym się terminie, na który zostały wypożyczone książki. Wiadomość zostanie wygenerowana na 10 dni przed końcem tego terminu. W związku z tym prosimy wszystkich Użytkowników zapisanych w Wypożyczalni Miejscowej o zaktualizowanie swoich adresów e-mail.

UWAGA
Niezależnie od usługi mailowego powiadamiania o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych książek, obowiązkiem użytkownika BU jest samodzielne sprawdzanie swojego konta czytelniczego poprzez zakładkę Konto czytelnika w katalogu online. Brak wiadomości e-mail od BU powiadamiającej o zbliżającym się terminie oddania książek (z przyczyn technicznych lub w związku z pracami prowadzonymi w systemie) nie stanowi podstawy do roszczeń z tytułu naliczenia kar za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.