Przejdź do treści

Zasady ogólne

ZAPISY DO BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 - ZASADY OGÓLNE


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 informuje, że zapisy do BU odbywają się wyłącznie poprzez system formularzy elektronicznych w trybie online.
Dostęp: www.bu.uni.wroc.pl/zapisy

Po wypełnieniu i wysłaniu przez użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza zapisu pozostałe formalności związane z otrzymaniem komputerowej karty bibliotecznej (koszt 20 PLN) lub z bezpłatnym aktywowaniem konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem należy załatwiać w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 (poziom 1).