Przejdź do treści

Prolongata konta bibliotecznego

Konto biblioteczne upoważniające do wypożyczania książek ważne jest do końca każdego roku akademickiego, tj. do 30 września. Prolongaty konta dokonuje się w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej lub w Bibliotekach Specjalistycznych funkcjonujących w systemie Virtua, po rozliczeniu wypożyczeń z ubiegłego roku akademickiego.

Dokumenty uprawniające do prolongaty konta bibliotecznego:

  1. Dla studentów wszystkich rodzajów studiów UWr - aktualna legitymacja studencka;

  2. Dla pracowników UWr - dokument tożsamości i zaświadczenie o zatrudnieniu, jeśli Użytkownik nie figuruje w bazie pracowników UWr;

  3. Dla pracowników innych Uczelni - dokument tożsamości i zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę.