Przejdź do treści

Zapisy do BUWr i bibliotek w UWr

Zobacz też: Wypożyczanie - obowiązujące zasady


Zapisy do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu prowadzone są wyłącznie w trybie online poprzez system formularzy elektronicznych:

 • Formularz nr 1 - dla studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką ze zdjęciem (plastikową legitymację z czipem)*,

 • Formularz nr 2 - dla studentów nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem,

 • Formularz nr 3 - dla pracowników uczelni wrocławskich,

 • Formularz nr 3a - dla nauczycieli akademickich UWr. posiadających elektroniczną legitymację służbową,

 • Formularz nr 4 - dla osób wykupujących kartę jednoroczną do czytelń bez zdjęcia,

 • Formularz nr 5 - dla osób wykupujących karty krótkoterminowe do czytelń bez zdjęć (karta dwudniowa lub dziesięciodniowa).

 • Wypełnienie i wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i akceptacją wszystkich jego przepisów.

  *nie dotyczy mLegitymacji z aplikacji mObywatel


  Studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką ze zdjęciem mają zakodowany w niej 10-cio znakowy numer bibliotecznego konta użytkownika o następującej strukturze:

  dwuznakowy kod uczelni zera wypełniające numer albumu
  0, jeśli album posiada 7 znaków
  00, jeśli album posiada 6 znaków
  000, jeśli album posiada 5 znaków

  Numer ten należy wpisać przy wypełnianiu elektronicznego formularza zapisu do BUWr w rubryce: Numer konta bibliotecznego.

  Kody uczelni:
  00 Politechnika Wrocławska
  01 Uniwersytet Ekonomiczny
  02 Uniwersytet Medyczny
  03 Akademia Muzyczna
  04 Akademia Sztuk Pięknych
  05 Akademia Wychowania Fizycznego
  06 Akademia Sztuk Teatralnych
  08 Uniwersytet Przyrodniczy
  09 Uniwersytet Wrocławski
  10 Akademia Wojsk Lądowych
  11 Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne


  Uwaga!
  Osoby studiujące jednocześnie na dwóch fakultetach (i posiadające dwie studenckie legitymacje elektroniczne ze zdjęciem) zapisując się do Biblioteki wysyłają tylko jeden formularz i wpisują do numeru konta numer albumu z wybranej jednej legitymacji. Drugi kierunek studiów należy zgłosić bibliotekarzowi przy pierwszych odwiedzinach w Wypożyczalni Miejscowej (uzyskuje się wówczas prawo do podwójnej liczby wypożyczanych woluminów).
  Przy zamawianiu książek należy zawsze używać tego numeru konta, który został wpisany do formularza zapisu.


  Zamawianie materiałów bibliotecznych:

  1. Aby zamówić materiały biblioteczne należy najpierw zalogować się na swoje konto biblioteczne poprzez Katalog online.

  2. Aby zamówić książki do Wypożyczalni Miejscowej należy:
   W polu Nr karty poprzedzić numer swojego konta użytkownika cyfrą 2. Wprowadza się wówczas ciąg znaków, np. 20900, oraz sześcioznakowy numer własnego albumu.

  3. Aby zamówić książki, czasopisma lub mikrofilmy do korzystania na miejscu w czytelniach należy:
   W polu Nr karty poprzedzić numer swojego konta czytelnika cyfrą 3. Wprowadza się wówczas ciąg znaków, np. 30900, oraz sześcioznakowy numer własnego albumu.

  4. Hasłem jest numer PESEL.

  Studentów nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem obowiązują zapisy do BUWr poprzez elektroniczny formularz nr 2 i zasady przy nim podane.

  Wszystkie dane osobowe użytkowników BUWr (w oparciu o art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), są kontrolowane i wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu i nie są udostępniane osobom trzecim.


  Formularz nr 1 przeznaczony jest dla:

  • studentów wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających elektroniczną legitymację studencką ze zdjęciem,

  • dla studentów wszystkich rodzajów studiów innych wyższych uczelni wrocławskich uprawnionych do wypożyczania książek na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych, którzy posiadają elektroniczne legitymacje studenckie ze zdjęciem.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego nr 1 należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: legitymacją studencką, „kartą zobowiązań studenta” (do pobrania z dziekanatu) oraz dowodem osobistym w celu aktywowania konta bibliotecznego.

  UWAGA
  Studenci:

  mogą dokonać aktywacji konta bibliotecznego w Bibliotece swojego Wydziału lub Instytutu, bez konieczności udawania się do Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, z następującymi dokumentami: elektroniczna legitymacja studencka ze zdjęciem, karta zobowiązań studenta, dowód osobisty. Mogą także dokonać tam prolongaty już aktywowanego konta bibliotecznego na podstawie aktualnej elektronicznej legitymacji studenckiej.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 2 przeznaczony jest dla:

  • studentów wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Wrocławskiego nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem,

  • studentów wszystkich rodzajów studiów innych wrocławskich szkół wyższych uprawnionych do wypożyczania książek na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem,

  • studentów szkół wyższych i pomaturalnych wypożyczających książki na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu, nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: „kartą zobowiązań studenta” (do pobrania z dziekanatu) oraz dowodem osobistym.
  Opłata za kartę biblioteczną wynosi 20 PLN.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 3 przeznaczony jest dla:

  • pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • pracowników naukowych i bibliotekarzy innych wrocławskich szkół wyższych ujętych w załączniku do Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,

  • pracowników naukowych i bibliotekarzy szkół wyższych i pomaturalnych wypożyczających książki na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

  Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego nie będący nauczycielami akademickimi, w polu formularza Wydział podają nazwę jednostki organizacyjnej, w której pracują i powtarzają ją w polu formularza Instytut.
  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: dowodem osobistym i aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu (o ile pracownik nie figuruje w bazie pracowników UWr).
  Opłata za kartę biblioteczną wynosi 20 PLN.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 3a przeznaczony jest dla:

  • nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających elektroniczną legitymację służbową ze zdjęciem.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: legitymacją służbową oraz dowodem osobistym.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 4 przeznaczony jest dla:

  • wszystkich osób pełnoletnich spoza Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni wrocławskich chcących posiadać kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia. Karta uprawnia do zamawiania materiałów bibliotecznych z możliwością korzystania z nich wyłącznie na miejscu w czytelniach. Karta ważna jest 1 rok kalendarzowy od momentu aktywacji. Uaktywnienie na następny rok wymaga opłacenia prolongaty oraz okazania ważnego dokumentu tożsamości. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia wynosi 20,00 PLN. Opłata za prolongatę tej karty na kolejny rok wynosi 10,00 PLN.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, do Wypożyczalni Miejscowej zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: dowodem osobistym lub paszportem (cudzoziemcy). UWAGA: Formularz jest ważny przez 14 dni kalendarzowych od daty jego wysłania.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 5 przeznaczony jest dla:

  • wszystkich osób pełnoletnich spoza Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni wrocławskich chcących posiadać kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia lub kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia. Wyżej wymienione typy kart są odpłatne i uprawniają do zamawiania materiałów bibliotecznych z możliwością korzystania z nich wyłącznie na miejscu w czytelniach.

  Karta czytelniana dziesięciodniowa bez zdjęcia ważna jest przez 10 kolejnych dni kalendarzowych od momentu jej aktywacji. Przedłużenie ważności karty wymaga opłacenia prolongaty na kolejne 10 dni oraz okazania dokumentu tożsamości.
  UWAGA: karta nie może być prolongowana po upływie 30 dni od daty jej aktywacji. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową wynosi 10,00 PLN. Opłata za prolongatę tej karty na kolejne 10 dni wynosi 10,00 PLN.

  Karta czytelniana dwudniowa bez zdjęcia ważna jest przez 48 godzin od momentu jej aktywacji. Przedłużenie ważności karty wymaga opłacenia prolongaty na kolejne 48 godzin oraz okazania dokumentu tożsamości.
  UWAGA: karta nie może być prolongowana po upływie 30 dni od daty jej aktywacji. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową wynosi 5,00 PLN. Opłata za prolongatę tej karty na kolejne 48 godzin wynosi 5,00 PLN.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego Biblioteki lub do Wypożyczalni Miejscowej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 z następującymi dokumentami: dowodem osobistym lub paszportem (cudzoziemcy).
  UWAGA: Formularz jest ważny przez 14 dni kalendarzowych od daty jego wysłania.


  Przejdź do formularza »