Przejdź do treści

Wielkość zbiorów

Zbiory kartograficzne:

:: ponad 18 500 jednostek inwentarzowych

:: łączna liczba jednostek obliczeniowych, tj. arkuszy map i woluminów atlasów – ponad 33.000, w tym ok. 15.000 arkuszy map sekcyjnych

Książki

:: specjalistyczny księgozbiór podręczny z zakresu kartografii oraz materiały pomocnicze (słowniki geograficzne i językowe, bibliografie, drukowane katalogi, biografie, encyklopedie itp.) – ok. 2.000 wol.

Czasopisma o tematyce kartograficznej

:: ponad 30 tytułów (ok. 800 wol.)


Katalogi

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej [Wejście] [Więcej informacji]

:: Komputerowy katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane:

:: Zdigitalizowany katalog alfabetyczny Oddziału Zbiorów Kartograficznych [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi kartkowe (nie kontynuowane)

Zbiory kartograficzne
:: katalog alfabetyczny zbiorów kartograficznych
:: katalog odsyłaczy wg twórców map, planów, widoków, tematów map
:: katalog map sekcyjnych
:: katalog map seryjnych
:: katalog alfabetyczny zbiorów kartograficznych w układzie terytorialnym i chronologicznym - w podziale na Polskę i świat, do 1800 r. i po 1800 r.
:: katalog wydawców map i atlasów
:: katalog map przekazanych do Instytutu Geografiii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Druki zwarte i ciągłe (księgozbiór podręczny)
[wydane po roku 1994 figurują również w katalogu komputerowym BUWr]
:: katalog alfabetyczny
:: katalog systematyczny
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: katalog alfabetyczny czasopism
:: katalog konkordancji (zestawienia) sygnatur dzieł pochodzących z dawnej Biblioteki Miejskiej z obecnymi sygnaturami.