Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenia o ochronie danych”), zmianie ulegają druki uprawniające do korzystania ze zbiorów specjalnych BUWr (Deklaracja Użytkownika - Czytelnia Zbiorów Specjalnych) i do obierania książek w imieniu innej osoby (Pełnomocnictwo - Wypożyczalnia miejscowa).

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 119/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Jednocześnie przypominamy naszym Użytkownikom, że korzystanie z Pełnomocnictwa możliwe jest jedynie w uzasadnionych, jednorazowych przypadkach losowych, z wyłączeniem osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością (Regulamin, § 50 i 51).
[2018-10-12]