Przejdź do treści

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa

W ramach działalności dydaktycznej i szkoleniowej Biblioteka Uniwersytecka realizuje program permanentnych szkoleń użytkowników (indywidualnych i zbiorowych). Ponadto, Biblioteka prowadzi praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa oraz praktyki, staże i szkolenia zawodowe dla bibliotekarzy. Odbywają się one według opracowanych programów szkoleń, obejmując zarówno szkolenia podstawowe, jak i praktyki specjalistyczne. W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu prowadzonych szkoleń, w BUWr. opracowane zostały tzw. Ramowe programy szkoleń, które w zależności od: rodzaju szkolenia (bądź praktyki), stopnia przygotowania osoby szkolonej oraz jej umiejętności – pozwalają nie tylko przekazać szkolonemu bazowe treści programowe, ale tworzą możliwość zaplanowania ich wyraźnego poszerzenia – w obrębie zagadnień, wybranych przez uczestnika szkolenia.

Bibliotekarze zatrudnieni w Oddziale Informacji Naukowej przyjmują zlecenia na prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów oraz, wraz z pracownikami oddziałów zbiorów specjalnych, zajmują się prezentacją biblioteki i jej zbiorów - zorganizowanym wycieczkom oraz gościom Uczelni.
W oparciu o własne zbiory – Biblioteka Uniwersytecka organizuje także okolicznościowe wystawy tematyczne.

Szkolenia użytkowników indywidualnych

Indywidualne porady i konsultacje w zakresie korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki oraz z baz danych dostępnych w domenie UWr. - udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sprawie szkoleń i konsultacji  można zwracać się do Oddziału Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, poziom 1
tel. 71 375 75 98
e-mail:
 

Szkolenia użytkowników grupowych

Dla użytkowników grupowych

  • studentów

  • doktorantów

  • pracowników Uniwersytetu

przygotowywane są pokazy na temat skutecznego i efektywnego użytkowania katalogu komputerowego, baz danych dostępnych stacjonarnie i online oraz korzystania z czasopism elektronicznych.

Szkolenia w zakresie korzystania z baz danych i z czasopism elektronicznych prowadzone są przez cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Oddziale Informacji Naukowej lub wybranej bibliotece zakładowej.

Zajęcia bibliograficzne (źródła drukowane i elektroniczne) dla magistrantów i doktorantów prowadzone są przez cały rok, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Zgłoszenia w sprawie szkoleń należy kierować do Oddziału Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, poziom 1
tel. 71 375 75 98
e-mail:

Praktyki studentów bibliotekoznawstwa

Praktyki studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych realizowane są według ramowych programów praktyk opracowanych przez uczelnię kierującą praktykantów.
Organizacją praktyk zajmuje się Oddział Informacji Naukowej.
 

Zajęcia dla maturzystów

Zajęcia fakultatywne dla maturzystów prowadzone są na zlecenie przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej.
 

Praktyki i staże zawodowe bibliotekarzy

Praktyki doskonalące i staże zawodowe dla bibliotekarzy własnej Biblioteki i innych bibliotek naukowych organizowane są zgodnie z Ramowym programem szkoleń zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.
 

Programy szkoleń

Wycieczki po Bibliotece

Zorganizowane grupy wycieczkowe i goście Uniwersytetu oprowadzani są po Bibliotece po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Grupy zainteresowane zwiedzaniem  Biblioteki można zgłaszać na adres Dyrektora Biblioteki bądź bezpośrednio w Oddziale Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, poziom 1
tel. 71 375 75 98
e-mail:

Zainteresowanych oprowadzaniem po oddziałach zbiorów specjalnych prosi się o wyłącznie listowe zgłoszenia na adres Dyrektora Biblioteki.
Uwaga. W oddziałach zbiorów specjalnych Biblioteka nie przyjmuje wycieczek szkolnych.
 

Wystawy biblioteczne

Wykorzystując bogate zbiory własne Biblioteka organizuje w swojej siedzibie na ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 okolicznościowe wystawy tematyczne.