Przejdź do treści

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

*****

 • Tytuł: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015.
   
 • Redakcja: Grażyna Piotrowicz, Maria Pidłypczak-Majerowicz
   
 • Temat i słowa kluczowe:
  Internet, technologia teleinformatyczna, technologia cyfrowa,
  sieć globalna, biblioteka akademicka, przestrzeń fizyczna,
  bazy danych, dziedzictwo kulturowe, przestrzeń elektroniczna,
  cyfrowe zabezpieczanie, serwisy informacyjne, usługi online,
  udostępnianie online, systemy elektroniczne, elektroniczne zasoby informacyjne,
  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, komputeryzacja, model hybrydowy biblioteki.
   
 • Wydawca: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
   
 • Identyfikator: oai:bibliotekacyfrowa.pl:73941;
                         ISBN 978-83-910595-8-6 (pdf);
                         ISBN 978-83-944505-0-2 (ePUB);
                         ISBN 978-83-944505-1-9 (MOBI).
   
 • Miejsce wydania: Wrocław.
   
 • Data wydania: 2015.
   
 • Właściciel praw: © Copyright by Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
   
 • Prawa dostępu: Publikacja jest dostępna publicznie w ograniczonym zakresie.
   
 • Dostęp online: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/75789

*****

Spis treści