Przejdź do treści

Wydawnictwo

Bibliothecalia Wratislaviensia

Seria Bibliothecalia Wratislaviensia, jako kolejna seria w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zaczęła ukazywać się w 1995 r.

Zeszyty, jedno i wielotematyczne, zamieszczają prace poświęcone problematyce związanej z historią, organizacją i działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ważnym zadaniem serii jest prezentacja zbiorów Biblioteki, której kolekcje znane są w kraju i za granicą. Na łamach zeszytów Bibliothecalia Wratislaviensia publikują autorzy należący do grona pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej oraz badacze spoza Uniwersytetu.

Redaktorem serii w latach 1995-2002 był dr Andrzej Ładomirski, a od 2002 r. redaktorem serii jest mgr inż. Grażyna Piotrowicz.

Zawartość serii
1. Ożóg Jan: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1995.
2. Bibliothecalia Wratislaviensia / pod red. Andrzeja Ładomirskiego. Wrocław, 1995.
3. Kolbuszewska Aniela: Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu. Wrocław, 1995.
4. Arnaud-Lindet Marie-Pierre: L’Orose de Wrocław (Rehdigeranus 107) : sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des „Histoires” d’Orose. Wrocław, 1997.
5. Zawadzka Krystyna: Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810). Wrocław, 1999.
6. Inwentarz księgozbioru dawnej biblioteki ewangelickiego kościoła zamkowego, obecnie kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy / oprac. Marta Samocka-Lipińska. Wrocław, 2001.
7. Poll Roswitha, Boekhorst Peter te: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Wrocław, 2004.
8. Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008.