Przejdź do treści

Zabezpieczanie zbiorów

Od roku 1951 Biblioteka Uniwersytecka prowadzi systematyczne zabezpieczanie zbiorów specjalnych na mikrofilmach i fotokopiach, a w ostatnim czasie również na płytach CD. Procesowi temu poddawane są przede wszystkim kolekcje: rękopisów, muzykaliów, starych druków, pocztówek oraz gazety śląskie.

Mikrofilmowanie daje możliwość archiwizowania materiałów bibliotecznych oraz ochronę oryginałów poprzez sporządzanie ich kopii z mikrofilmów.

Jeżeli istnieje mikrofilm, to oryginał udostępniany jest czytelnikowi tylko w wyjątkowych przypadkach, określonych w regulaminie BUWr.

Informacje o mikrofilmach znajdują się w katalogach lub kartotekach poszczególnych oddziałów zbiorów specjalnych.

W ostatnich latach, po zakupieniu odpowiedniego sprzętu skanującego, BUWr rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję zabezpieczenia swoich zbiorów poprzez ich digitalizację. W zależności od stanu prawnego (prawa autorskie) poszczególnych dzieł są one po zeskanowaniu i opracowaniu prezentowane w Bibliotece Cyfrowej UWr lub udostępniane na miejscu w czytelniach Biblioteki.

Usługi dotyczące zabezpieczania zbiorów wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji.