Przejdź do treści

Usługi

Biblioteka Uniwersytecka przywiązuje szczególną rolę do różnorodności form i jakości świadczonych usług. Tradycyjne formy usług bibliotecznych, związane z udostępnianiem zbiorów, unowocześnione zostały dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej do obsługi wypożyczeń (1998) i zamawiania zbiorów do czytelń (od września 2003 r.). Usługi informacyjne, oprócz metod tradycyjnych (poradnictwo informacyjne i bibliograficzne, zestawienia tematyczne itp.) oraz bezpośrednich form ich świadczenia (informacja katalogowa, porady metodyczne itp.) – w szerokim zakresie opierają się na wykorzystaniu elektronicznych źródeł informacji oraz techniki komputerowej (bazy danych oraz OPAC). Pozwala to na ich rozszerzenie i unowocześnienie. Szczególną rolę informacyjną spełnia tu starannie przygotowana przez bibliotekarzy, bogata w źródła pełnotekstowe i informacyjne – witryna internetowa BU. Stanowi ona wielofunkcyjny serwis informacyjny Biblioteki o budowie modularnej, przygotowany z myślą o zaspokajaniu online różnorodnych potrzeb informacyjnych użytkowników, zgłaszających się zdalnie poprzez sieci rozległe.

Ze względu na bogate zbiory biblioteczne, zwłaszcza – specjalne, szczególnego znaczenia nabierają usługi związane z zabezpieczaniem zbiorów (mikrofilmowanie, digitalizacja) oraz ich konserwacją.

Ważną sferę usług stanowi działalność szkoleniowo-dydaktyczna i popularyzatorska. Szczególnego znaczenia dla właściwej jakości obsługi użytkowników nabierają szkolenia bibliotekarzy oraz zapewnienie permanentnych szkoleń dla użytkowników (grupowych i indywidualnych).

Swe zadania związane z wypełnianiem funkcji popularyzatorskich i upowszechniania kultury – BUWr. realizuje poprzez prezentację Biblioteki i jej bogatych zbiorów (na miejscu i poprzez witrynę internetową), obsługę wycieczek i gości, udział w wystawach i konferencjach oraz samodzielne organizowanie wystaw tematycznych.