Przejdź do treści

Usługi online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników, którzy coraz częściej korzystają z Internetu oraz nowych technologii teleinformatycznych i chcą być obsługiwani zdalnie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przygotowała pakiet usług określonych mianem online. Są to usługi, na które można złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z usług są również realizowane przy pomocy Internetu.


Płatności

Obecnie akceptowane są następujące formy płatności:

:: wpłata na konto
Wpłata na konto BUWr. z dopiskiem "BUWr. - online". Kopię przelewu należy przesłać do Biblioteki. Przy zamówieniach realizowanych przez Internet nie dolicza się kosztów przesyłki; w przeciwnym razie - pobierana jest dodatkowa opłata.

:: gotówką przy odbiorze osobistym


Faktury VAT

Wysyłając zamówienie, na którąkolwiek z poniższych usług, upoważnia się elektronicznie BUWr. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Poniżej zostały krótko scharakteryzowane poszczególne usługi online świadczone przez BUWr. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się na stronach dedykowanych konkretnym usługom.

Zapraszamy do korzystania z tej formy obsługi użytkowników oraz do nadsyłania opinii i uwag, które pozwolą nam ulepszyć zaproponowany system zdalnej obsługi.


Zapisy do BUWr.

Biblioteka Uniwersytecka prowadzi zapisy do Biblioteki wyłącznie w trybie online. Do zapisów przygotowane zostały formularze elektroniczne. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza należy się zgłosić (z wymaganymi do zapisu dokumentami) w Wypożyczalni Miejscowej BUWr. po odbiór karty bibliotecznej.

Więcej informacji »


Kwerendy

Usługa "Kwerendy online" umożliwia zdalną obsługę kwerend:
- bibliotecznych
- bibliograficznych
- rzeczowych.
Wykonywanie niektórych kwerend może być płatne według obowiązującego cennika przy świadczeniu dodatkowych usług.
Zestawienia tematyczne wykonywane są wyłącznie dla pracowników UWr. oraz na zamówienia instytucji.

Przejdź do formularza »


Wypożyczenia międzybiblioteczne

"Wypożyczenia międzybiblioteczne" w pakiecie usług online są ofertą skierowaną zarówno do bibliotek jak i do pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających aktualną kartę biblioteczną. Prawidłowo wypełniony i wysłany formularz w odniesieniu do zbiorów bibliotek krajowych stanowi podstawę do wypożyczeń międzybibliotecznych. Zamówienia do bibliotek zagranicznych będą wymagały dodatkowych ustaleń w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.


Formularz nr 1 przeznaczony jest dla bibliotek krajowych i służy do wypożyczeń międzybibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wypełniony formularz, zostanie przyjęty i zrealizowany przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BUWr. Kopia rewersu zostanie wysłana do osoby zamawiającej.

Przejdź do formularza »


Formularz nr 2 przeznaczony jest dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadających ważną kartę biblioteczną i służy do zamawiania materiałów bibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUWr. z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Wypełniony i wysłany formularz zostanie przyjęty i zrealizowany przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BUWr. Kopia rewersu zostanie wysłana do osoby zamawiającej.

Przejdź do formularza »


Zamówienia kopii

W ramach usługi "Zamówienia na kopie" możliwe jest zdalne złożenie zamówienia na reprografię (w różnej postaci) materiałów bibliotecznych ze zbiorów ogólnych i specjalnych BU. Użytkownik dokonuje wyboru formy dokumentu wtórnego oraz sposobu odbioru wykonanej kopii. Płatności związane z realizacją zamówienia regulowane są według cennika.

Przejdź do formularza »