Usługi reprograficzne

OPIS USŁUG REALIZOWANYCH
W PRACOWNI REPROGRAFII I DIGITALIZACJI BUWr
we Wrocławiu


Kopiowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się wyłącznie z poszanowaniem prawa autorskiego.

1. Wykonywanie kopii kserograficznych (pozycja cennika 1/a, 1/b)

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych przed 1950 rokiem.
Wykonujemy tylko kopie kserograficzne czarno-białe w formacie A4 oraz A3.

2. Skanowanie z oryginałów (pozycja cennika 2/a, 2/b, 2/c)

Ma na celu wykonanie obrazów w postaci kolorowych plików graficznych.
Maksymalny wymiar oryginału to format A-0 (841x1189mm)
Grubość (np. książki) do 9cm.

Skanowanie z oryginału wykonujemy w postaci kolorowego pliku w rozdzielczościach: 150 DPI, 300 DPI lub 600 DPI – pozyskane pliki mogą być przeznaczone do prezentacji, druku i celów wydawniczych.

3. Skanowanie z mikroform (pozycja cennika 3/a, 3/b, 3/c)

Ma na celu wykonanie czarno-białego pliku graficznego z różnego rodzaju mikroform.
Skanować można następujące mikroformy:

  • mikrofilmy negatywowe

  • mikrofilmy pozytywowe

  • mikrofilmy diazo

Skany wykonujemy jedynie z istniejących już mikroform.
Skanujemy całe klatki mikroform.

Wykonując opis starych mikrofilmów (które nie posiadają numeracji klatek) konieczne jest podanie danych charakteryzujących interesującą nas treść (numery stron, numery czasopism, daty).

4. Digitalizacja na żądanie (pozycja 4 cennika)

Biblioteka nie wykonuje tej usługi z pojedynczych kart lub fragmentów dzieła. W przypadku gdy dzieło znajduje się w klocku digitalizuje się wtedy cały klocek.
Na podstawie złożonego zamówienia Pracownia wykonuje digitalizację. Wykonane pliki pozostają własnością Biblioteki, zostają umieszczone w BCUWr, a użytkownik otrzymuje kopię, która może być wykorzystana tylko do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie może podlegać jakiejkolwiek formie rozpowszechniania.

5. Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki (pozycja 5 cennika)

Obróbka jest wykonywana w przypadku konieczności np. łączenia skanów czy wprowadzania dodatkowych korekt w plikach (na życzenie klienta).

6. Kopiowanie plików (pozycja 6 cennika)

Pracownia udostępnia czytelnikowi kopie plików zarchiwizowane wcześniej w bazie BUWr.
Usługa „pakiet” zawiera kopiowanie do 20 plików.

7. Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości wykonany aparatem fotograficznym, jakość czytelnicza, format oryginału do A-3 (pozycja 7/a cennika)

Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.
Fotografujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-3. Plik przeznaczony do czytania.

8. Plik cyfrowy, wysokiej jakości, wykonany aparatem fotograficznym (pozycja 7/b cennika)

Fotografujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-2. W większości materiały, których ze względu na gabaryty nie można umieścić na skanerze.

9. Wydruki (pozycja cennika 8/a, 8/b, 8/c)

Realizacja tej usługi polega na wykonaniu z istniejących lub wykonanych plików wydruków czarno-białych lub kolorowych. W przypadku, gdy użytkownik zamawia wydruk z oryginału, który wcześniej nie został zarchiwizowany w naszej Pracowni, do zamówienia należy doliczyć koszt wykonania skanowania.

Można wykonać następujące rodzaje wydruków:

  • wydruki czarno-białe, format A-4 i A-3

  • wydruki kolorowe, format A-4 i A-3

10. Fotoreportaże (pozycja 9 cennika)

Zdjęcia reportażowe wykonywane są poza terenem Pracowni: obiekty, uroczystości uczelniane itp. Fotoreportaż zawiera minimum 10 ujęć (1 ujęcie - to wykonanie jednego pliku cyfrowego w formacie JPG).

11. Archiwizacja na płycie CD lub DVD (pozycja 10 cennika)

Usługa ta polega na zapisaniu na płycie CD lub DVD zamówionych przez użytkownika materiałów bibliotecznych zapisanych w postaci plików cyfrowych.

12. Pliki cyfrowe wykonywane w czytelni własnym aparatem fotograficznym przez użytkownika (Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków)

Zgodę na fotografowanie wydaje każdorazowo kierownik oddziału lub osoba przez niego upoważniona a fotografowanie odbywa się w obecności bibliotekarza.
W zależności od stanu zachowania materiału bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania tej usługi.
Fotografowanie odbywa się w czytelni, aparatem fotograficznym (bez użycia lampy błyskowej!), w obecności bibliotekarza.


do góry