Przejdź do treści

OPIS USŁUG REALIZOWANYCH
W PRACOWNI REPROGRAFII I DIGITALIZACJI BUWr.
we Wrocławiu

Kopiowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się wyłącznie z poszanowaniem prawa autorskiego.

1. Wykonywanie kopii kserograficznych (pozycje cennika 1 i 2)

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych przed 1950 rokiem. Wykonujemy kopie kserograficzne czarno-białe materiałów w formacie A4 oraz A3.

2. Skanowanie z oryginałów (pozycje cennika 3, 4, 5)

Ma na celu wykonanie obrazów w postaci kolorowych plików graficznych. Maksymalny wymiar oryginału to format A-0 (841x1189mm). Grubość (np. książki) do 9cm.

Skanowanie z oryginału wykonujemy w postaci kolorowego pliku w rozdzielczościach: 150 DPI, 300 DPI lub 600 DPI – pozyskane pliki mogą być przeznaczone do prezentacji, druku i celów wydawniczych (za zgodą Dyrekcji BUWr).

3. Skanowanie z mikroform (pozycje cennika 6, 7, 8)

Ma na celu wykonanie czarno-białego pliku graficznego z istniejących już mikroform. Skanujemy całe klatki mikrofilmu.

Wykonując opis mikrofilmów konieczne jest podanie danych charakteryzujących interesującą nas treść (numery stron, numery czasopism, daty).

4. Digitalizacja na żądanie (pozycja 9 cennika)

Wykonuje się digitalizację całego dzieła. W przypadku gdy dzieło znajduje się w klocku (czyli jest oprawione w jeden wolumin z innymi) skanuje się cały klocek.

Wykonane pliki pozostają własnością Biblioteki, zostają umieszczone w BCUWr., a użytkownik otrzymuje kopię, która może być wykorzystana tylko do celów prywatnych,

niekomercyjnych i nie może podlegać jakiejkolwiek formie rozpowszechniania bez zgody dyrekcji BUWr.

5. Kopiowanie plików (pozycja 12 cennika)

Pracownia udostępnia czytelnikowi kopie plików zarchiwizowanych wcześniej w bazie BUWr. Jeden „pakiet” zawiera do 20 plików z jednej sygnatury.

6. Plik cyfrowy (pdf lub jpg) do formatu A3 (pozycja 10 cennika)

Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków. Skanujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-3.

7. Plik cyfrowy (zdjęcia specjalne) wykonany aparatem fotograficznym (pozycja 11 cennika)

Zdjęcia specjalne to np. znaki wodne, złocone miniatury, oprawy, itp. to także materiały, których ze względu na gabaryty nie można zeskanować na skanerze.

Fotografujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-1.

8. Archiwizacja na płycie CD lub DVD (pozycja 13 cennika)

Usługa ta polega na umieszczeniu na płycie CD lub DVD zamówionych przez użytkownika materiałów bibliotecznych zapisanych w postaci plików cyfrowych. Nagranie na płytę podwyższa cenę usługi o wartość VAT.

9. Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki (pozycja 14 cennika)

Dodatkowa obróbka jest wykonywana w przypadku konieczności np. łączenia skanów czy wprowadzania dodatkowych korekt w plikach (jest wykonywana na życzenie klienta).

10. Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią Reprografii i Digitalizacji.