Uwaga, wstrzymanie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej do 29 listopada

Zawiadamiamy Użytkowników, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada br., Biblioteka Uniwersytecka wstrzymuje udostępnianie swoich zbiorów do dnia 29 listopada 2020 r.
W związku z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu prosimy o odebranie zamówionych książek z Wypożyczalni Miejscowej w poniedziałek (dnia 9.11.br.) do godziny 15:00.
Informujemy, że:

  1. nadal będziemy wykonywać usługę skanowania materiałów bibliotecznych – zgodnie z zasadami podanymi na naszej witrynie internetowej;

  2. od 10 listopada do końca roku 2020 nie będziemy pobierać kar regulaminowych naliczanych za nieterminowe zwroty książek;

  3. od wtorku (10.11.br ) będzie można zwracać wypożyczone książki w godzinach od 8:00 do 15:00 – wejście służbowe do budynku Biblioteki (przy stanowisku ochrony);

  4. rozliczanie kont bibliotecznych oraz kart obiegowych studentów i pracowników Uczelni będzie odbywało się online – prosimy kontaktować się w tej sprawie z Wypożyczalnią Miejscową:
    tel.: 71 375 76 01,

[2020-11-09]