Dostęp do wyszukiwarki naukowej EDS od 2020 r.

Wyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS) zapewnia jednoczesne przeszukiwanie katalogu OPAC, e-zasobów informacyjnych oraz Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium UWr. Źródła informacyjne oferowane przez Bibliotekę przeszukiwane są w szybki i łatwy sposób, za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego.

Wyszukiwarka EDS jest udostępniana na stronie wydawnictwa EBSCOhost:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s7738106&groupid=main&profile=eds

Dostęp do multiwyszukiwarki jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY.
[2020-01-8]

kategorie treści: