Zawiadomienie - przywrócenie naliczania kar regulaminowych

Przypominamy Użytkownikom, że okres karencji dotyczący naliczania finansowych kar regulaminowych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych trwał od 12 marca do 31 sierpnia b.r.
Informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2020 r. zostało przywrócone naliczanie finansowych kar regulaminowych za przetrzymane materiały biblioteczne. Prosimy Użytkowników o przestrzeganie Regulaminu udostępniania zbiorów i kontrolę terminów wypożyczeń książek na własnych kontach bibliotecznych.
[2020-07-23]