Przejdź do treści

Samodzielna Sekcja Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Samodzielna Sekcja Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 126

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00


Zadania Sekcji

Do podstawowych zadań Samodzielnej Sekcji Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej należy:

  • obsługa administracyjna i zaopatrzeniowa budynku;

  • obsługa Punktu kancelaryjnego;

  • administrowanie elektronicznym system kontroli dostępu oraz systemem ruchu kluczy w budynku;

  • koordynowanie i nadzorowanie prac zespołów serwisujących budynek;

  • kontrolowanie prawidłowego działania systemów i urządzeń technicznych w budynku;

  • współpraca z Działem Technicznym UWr;

  • administrowanie wynajmem sal konferencyjnych w budynku.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Barbara Brzezińska-Kłosowska 71 3463 126
Beata Hałasa 71 3757 511
Robert Oborski 71 3463 112
Łukasz Przewłocki 71 3757 964
Daniel Zalewski 71 3757 518