Przejdź do treści

Komputerowy katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wejście do katalogu


Komputerowy Katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest georeferencyjną bazą danych o dokumentach kartograficznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej, a w przyszłości także innych jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie (stan na maj 2009 r.) zawiera głównie dane dotyczące 10 map sekcyjnych Polski (ponad 6000 egz.) z Oddziału Zbiorów Kartograficznych BUWr.
Katalog zwiększa dostępność poszukiwanych map poprzez radykalne skrócenie czasu potrzebnego na zdobycie informacji o nich. Kartografika są wyszukiwane na skalowalnej mapie według zadanych kryteriów, z których kluczowym jest georeferencja. Ze względu na specyfikę zbiorów kartograficznych, a w szczególności map sekcyjnych, istotne jest także generowanie skorowidzów i zasięgów poszczególnych map. Sposób zapisu w bazie uwzględnia wszystkie rodzaje dokumentów kartograficznych.
Aplikacja jest w pełni kompatybilna z Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego i zgodna z międzynarodowym standardem opisu bibliograficznego (Format MARC21) dla dokumentów kartograficznych, wykorzystywanym w katalogu OPAC Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, co umożliwia optymalne korzystanie z danych wszystkich tych systemów. Aplikacja zawiera zakładkę "Pomoc", w której znajduje się instrukcja jej obsługi.
Baza sukcesywnie zastępuje katalog kartkowy, również zdigitalizowany.