Przejdź do treści

List do Sponsora

Szanowni Państwo!

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest biblioteką o bogatych tradycjach. Jako kontynuatorka dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej i wrocławskiej Biblioteki Miejskiej, których korzenie sięgają czasów Renesansu i Baroku, posiada liczne unikatowe kolekcje historyczne. Od swych początków Biblioteka służyła nauce i kulturze miasta i regionu.
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej są odzwierciedleniem bogatej historii Śląska – obszaru terytorialnego, gdzie stykał się Wschód z Zachodem, gdzie przez 1000 lat żyły ze sobą narody: polski, czeski, niemiecki i żydowski, pozostawiając jedyny w swoim rodzaju dorobek piśmiennictwa o charakterze uniwersalnym, a zarazem lokalnym. Wrocławskie zbiory biblioteczne winny służyć jednoczącej się Europie, gdyż są - zgromadzonym na małym obszarze – żywym świadectwem różnorodności jej kultury.

Realizując swą misję Biblioteka Uniwersytecka rozbudowuje księgozbiór użytkowy i dba o warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego, a jednocześnie – zgodnie z profilem specjalizacji - aktywnie powiększa kolekcję śląską i otacza szczególną opieką część historyczną zbiorów stanowiącą dziedzictwo kultury europejskiej, a nawet światowej.

W chwili obecnej Biblioteka przygotowuje się do spełniania swych funkcji w nowo powstającym budynku, który zbiorom zapewni lepszą ochronę, a czytelnikom – wygodniejsze warunki pracy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o życzliwe wsparcie przedsięwzięć dotyczących:

Wyrażamy również gotowość do przyjęcia w formie darów pojedynczych woluminów lub kolekcji zbiorów, które można przekazać lub zakupić do naszej Biblioteki.
Każdą pomoc – przyjmiemy z wielką wdzięcznością.

Naszych sponsorów i darczyńców uhonorujemy dyplomami Biblioteki Uniwersyteckiej oraz specjalnymi exlibrisami na egzemplarzach książek objętych ich opieką. Umieścimy też o nich informację na stronie internetowej naszej Biblioteki.
Wszystkich, którzy gotowi byliby wspomóc Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu prosimy o kontakt z dyrektorem: e-mail: , tel. +48 71 3463120.