Przejdź do treści

Katalogi dawnej Biblioteki Miejskiej

:: Katalog alfabetyczny tomowy [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog alfabetyczny kartkowy (za lata 1931-1945)

:: Katalog systematyczny kartkowy (do 1930 r.)

:: Katalog systematyczny kartkowy (za lata 1931-1945)

:: Katalog przedmiotowy kartkowy

:: Katalog czasopism


Katalogi dawnej Biblioteki Miejskiej rejestrują zbiory naukowej biblioteki miejskiej, przekazanej w 1946 r. Uniwersytetowi.

Zespół katalogów dawnej Biblioteki Miejskiej tworzą: zabytkowy, liczący 300 woluminów, alfabetyczny katalog tomowy i jego kontynuacja za lata 1931-1945 w postaci alfabetycznego katalogu kartkowego oraz katalogi rzeczowe: dwa katalogi systematyczne, starszy - na kartach formatu 19x10,5 cm i jego kontynuacja za lata 1931-1945 - na kartach formatu międzynarodowego oraz katalog przedmiotowy.

Katalogi alfabetyczne zawierają kompletną informację o zbiorach Biblioteki Miejskiej; katalogi systematyczne - poniosły znaczne szkody w okresie II wojny.

Mimo, że zbiory nowe Biblioteki Miejskiej , tj. książki wydane po 1800 r., zostały przekatalogowane - przedwojenne katalogi są nadal wykorzystywane, głównie przy poszukiwaniach piśmiennictwa niemieckojęzycznego.

Czasopisma przedwojenne, których zbiór nie został w całości przekatalogowany, rejestruje dawny katalogu czasopism.

Dostęp do katalogów dawnej Biblioteki Miejskiej jest ograniczony. Ponieważ mieszczą się one w części budynku zamkniętej dla użytkowników, dostępne są wyłącznie po zgłoszeniu się w Oddziale Informacji Naukowej. Natomiast możliwy jest dostęp do mikrofisz Katalogu tomowego znajdującego się w Czytelni Głównej.