Przejdź do treści

Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych. Druki Zwarte

Informacje ogólne

Katalog Centralny Bibliotek Zakładowych Kartkowy mieści się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

Katalog wykazuje w porządku alfabetycznym opisy bibliograficzne druków zwartych i czasopism znajdujących się w poszczególnych bibliotekach zakładowych, za wyjątkiem zbiorów Biblioteki Brytyjskiej. Biblioteka ta posiada własny katalog komputerowy.

Karty katalogowe znajdujące się w Katalogu Centralnym Bibliotek Zakładowych są sygnowane pieczątkami własnościowymi poszczególnych bibliotek.
Zamówienia na tytuły zawarte w tym Katalogu należy składać na miejscu w bibliotece zakładowej.

Katalog Centralny zawiera aktualne nazwy i adresy 38 bibliotek zakładowych oraz odsyłacze od nazw i lokalizacji dawniej obowiązujących. (skrzynka nr 1).
Karty szeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter „J” i „W”.


Katalog Centralny Bibliotek Zakładowych. Druki Zwarte

Zawiera on karty główne, karty cząstkowe i odsyłacze ogólne. Katalog kartkowy jest systematycznie uzupełniany o nowe nabytki i stale meliorowany oraz uzupełniany o karty przekatalogowanego księgozbioru.

Do katalogu kartkowego nadal włączane są karty katalogowe książek opracowywanych tylko w sposób tradycyjny, poza systemem komputerowym przez macierzyste biblioteki specjalistyczne.