Przejdź do treści

Katalogi drukowane

Zbiory ogólne

Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997, Bibliothecalia Wratislaviensia 8.

Ożóg Jan: Katalog słowiańskich czasopism i wydawnictw ciągłych. Wrocław, 1948.

Szwejkowska Helena: Wykaz druków z zakresu bibliologii. T. 1-3. Wrocław, 1950-1954.

Maksymowicz Stanisław, Ratajewski Jerzy: Prasoznawstwo : katalog ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1976.

Stoffel-Ożóg Ewa: Numizmatyka i medalierstwo : katalog dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1992.


Zbiory specjalne

Kolekcja śląsko-łużycka

Oddział Rękopisów

Oddział Starych Druków

Oddział Zbiorów Muzycznych