Przejdź do treści

Dolnośląski Festiwal Nauki w BUWr

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia, które odbędą się w ramach XXVI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki:

Czy to tylko Kopernik poruszył Ziemię? Źródła i konsekwencje rewolucji kopernikańskiej

Tematem prelekcji połączonej z wystawą rękopisów i starych druków z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu będą średniowieczne i nowożytne pisma astronomiczne, w tym egzemplarze "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika. Wydarzenie zapozna słuchaczy z wpływem, jaki na tezę Kopernika wywarły pisma średniowiecznych astronomów arabskich, na nowo odkryte dzięki tłumaczeniom, których najwięcej powstało w Italii i Hiszpanii w wiekach XII-XIV. Pokażemy też szereg książek drukowanych, które poprzedziły odkrycie Kopernika, przykłady dzieł, jakie znalazły się w prywatnej bibliotece uczonego oraz pierwsze wydania jego fundamentalnej publikacji. Wspomnimy też o recepcji traktatu Kopernika w ciągu kilku stuleci po jego opublikowaniu i wpływ, jakie jego dzieło wywarło na rozwój europejskiej i światowej nauki.

 • Prowadzący: mgr Diana Codogni-Łańcucka, mgr Łukasz Krzyszczuk
 • Współprowadzący: dr Lucyna Biały, mgr Weronika Karlak, Wydział Fizyki i Astronomii UWr
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 19/09/2023 09:00, 20/09/2023 09:00, 21/09/2023 12:00,
 • Sala: Czytelnia Zbiorów Specjalnych, s. wystawowa 3
 • Zapisy od: 01/09/2023
 • Zapisy do: 15/09/2023
 • Zapisy telefoniczne / mailowe: oin.bu@uwr.edu.pl, tel. 71 375 75 96​
 • Forma prezentacji: wykład, wystawa
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 45
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

 

 

Mikołaj Kopernik prekursor postępu. Spadkobiercy i kontynuatorzy myśli kopernikańskiej

W ramach XXVI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023, pragniemy zaprezentować wystawę stacjonarną w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa będzie wyeksponowana w przestrzeni ogólnodostępnej. Przybliżymy Państwu postać Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego naukowca, twórcę heliocentrycznego modelu układu słonecznego. Uczonego, który pomimo swojego szacunku do tradycji i religii potrafił dokonać rewolucji w nauce i zapoczątkować proces powstania dyscyplin naukowych, z którymi nierozerwalnie powiązane są nazwiska następców myśli kopernikańskiej. Chcemy przybliżyć sylwetki takich uczonych jak: Tycho Brahego, Jana Keplera, Galileusza, Isaaca Newtona, Gottfrieda Wilhelma Leibniza czy Renego Descartesa. Bazowali oni na dokładniejszych mapach, precyzyjniejszych urządzeniach czy pomiarach. Niewątpliwie zrewolucjonizowali świat nauki. Należy jednak pamiętać, że cały ten przewrót w świecie astronomicznym zaczął się od Mikołaja Kopernika a rok 1543 stał się umowną datą po której nastąpił dynamiczny rozwój dyscyplin w zakresie astronomii i nauk pokrewnych wykorzystywanych także do dzisiaj.

W gablotach będą prezentowane materiały z kolekcji Zbiorów Graficznych BUWr a także literatura fachowa ze Zbiorów Ogólnych.

 • Prowadzący: mgr Anna Górska, mgr Anna Szczotka-Sobiecka, mgr Katarzyna Kwaśniak
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: wystawa dostępna od 18.09 do 30.09 w godzinach otwarcia Biblioteki UWr,
 • Sala: przestrzeń ogólnodostępna
 • Zapisy: brak - wystawa dostępna od 18.09 do 30.09 w godzinach otwarcia Biblioteki UWr,
 • Forma prezentacji: wystawa
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Historia zapisana w eterze. Powstanie i działalność Śląskiej Rozgłośni Radiowej (Schlesische Funkstunde) we Wrocławiu w latach 1924-1932

Prezentacja przedstawia prace przygotowawcze i uruchomienie rozgłośni radiowej we Wrocławiu (1924), jej prekursorów, rozwój oferty programowej, reklamy, przenikanie społeczne, jak również czołowe postaci z nią związane do czasu upaństwowienia przedsiębiorstwa w 1932 r.

 • Prowadzący: Grzegorz Sobel
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Spotkanie online - link aktywny od 18.09
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: od 18/09/2023 00:00,
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: pokaz
 • Zajęcia w formie: online
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli, szkoła podstawowa
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Modernistyczny Wrocław – przegląd architektury początku XX w.

Wrocław w latach 1910 – 1933 był ośrodkiem modernistycznej architektury w Niemczech. Pod wpływem Le Corbusiera – ojca modernistycznego stylu narodowego, powstały projekty architektoniczne takich twórców jak: Erich Mendelsohn, Hans Poelzing, Max Berg, Theo Effenberger, Adolf Rading, Hans Scharoun i Ernst May. Na wystawie „Modernistyczny Wrocław – przegląd architektury początku XX w.” zostaną zademonstrowane wybrane budowle zaprojektowane przez wymienionych architektów; od wspaniałej perły architektonicznej – Hali Stulecia projektu Maksa Berga, czy domu towarowego Rudolfa Petersdorffa autorstwa Ericha Mendelsohna, po budowle powstałe w ramach wystawy mieszkaniowej WUWA (Wohnungs- und Werkraumausstellung). Niniejsza wystawa będzie prezentować okoł 30 obiektów przemysłowych, kamienic, domów jednorodzinnych i domów handlowych, powstałych na początku XX wieku, których cechą charakterystyczną, w porównaniu do innych miast europejskich, było płynne przejście ze stylu historyzującego do modernistycznego. Wystawa ma na celu wzbudzić zainteresowanie potencjalnego odbiorcy wspólnym dziedzictwem Niemiec i Polski.

 • Prowadzący: Eleonora Kołaczyk, Piotr Szulc
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Spotkanie online - link aktywny od 18.09
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: od 18/09/2023 00:00,
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: pokaz
 • Zajęcia w formie: online
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli, szkoła podstawowa
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Maraton czytania dzieł Kopernika

W tym roku obchodzimy 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zapraszamy na wspólną lekturę fragmentów jego dzieł, w tym dzieła jego życia "O obrotach", w której zaprezentowany został model heliocentryczny. Jest to pozycja bardzo obszerna i trudna w odbiorze. Niemniej wstęp i fragmenty księgi pierwszej zasługują na szersze spopularyzowanie ze względu na klarowność wywodu i piękno języka. Odczytywane fragmenty "O obrotach" będą na bieżąco komentowane przez prowadzącego.

 • Prowadzący: prof. Michał Tomczak
 • Współprowadzący: Biblioteka Uniwersytecka
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 16:15,
 • Sala: sala konferencyjna nr 3
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: happening
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 200
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Przyczyny i konsekwencje rewolucji kopernikańskiej

Żadne odkrycie naukowe nie powstaje w próżni. W czasach Kopernika narastała krytyka modelu astronomii odziedziczonego po autorach starożytnych. Nikt jednak poza Kopernikiem nie porwał się na gruntowną przebudowę ówczesnej wizji Wszechświata. Niezwykle odważny, ale także precyzyjnie zbudowany model heliocentryczny stał się zaczynem późniejszej eksplozji, która doprowadziła do runięcia dotychczasowych przekonań o naturze świata, i stała się fundamentem współczesności.

 • Prowadzący: dr Paweł Preś
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 15:00,
 • Sala: sala nr 4
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: wykład
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 100
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

 

Książki o Koperniku

Mikołaj Kopernik, którego odkrycie tak istotnie przyczyniło się do rozwoju ludzkości, doczekał się niezliczonej liczby biografii i innych opracowań, w których analizowany jest każdy epizod z jego życia i dyskutowane jest każde napisane przezeń słowo. W trakcie wykładu pokazane zostanie na przykładach jak w kolejnych epokach zmieniało się zainteresowanie dorobkiem Kopernika i w jaki sposób różne grupy ludzi starały się wykorzystać postać Wielkiego Astronoma do osiągnięcia własnych korzyści.

 • Prowadzący: prof. Michał Tomczak
 • Współprowadzący: Biblioteka Uniwersytecka
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 15:00,
 • Sala: sala konferencyjna nr 3
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: wykład
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 200
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi wydarzeniami na stronie - https://www.bu.uni.wroc.pl/informator-akademicki/dfn