Przejdź do treści

Dolnośląski Festiwal Nauki

Strona domowa Festiwalu


2023

 

Czy to tylko Kopernik poruszył Ziemię? Źródła i konsekwencje rewolucji kopernikańskiej

Tematem prelekcji połączonej z wystawą rękopisów i starych druków z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu będą średniowieczne i nowożytne pisma astronomiczne, w tym egzemplarze "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika. Wydarzenie zapozna słuchaczy z wpływem, jaki na tezę Kopernika wywarły pisma średniowiecznych astronomów arabskich, na nowo odkryte dzięki tłumaczeniom, których najwięcej powstało w Italii i Hiszpanii w wiekach XII-XIV. Pokażemy też szereg książek drukowanych, które poprzedziły odkrycie Kopernika, przykłady dzieł, jakie znalazły się w prywatnej bibliotece uczonego oraz pierwsze wydania jego fundamentalnej publikacji. Wspomnimy też o recepcji traktatu Kopernika w ciągu kilku stuleci po jego opublikowaniu i wpływ, jakie jego dzieło wywarło na rozwój europejskiej i światowej nauki.

 • Prowadzący: mgr Diana Codogni-Łańcucka, mgr Łukasz Krzyszczuk
 • Współprowadzący: dr Lucyna Biały, mgr Weronika Karlak, Wydział Fizyki i Astronomii UWr
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 19/09/2023 09:00, 20/09/2023 09:00, 21/09/2023 12:00,
 • Sala: Czytelnia Zbiorów Specjalnych, s. wystawowa 3
 • Zapisy od: 01/09/2023
 • Zapisy do: 15/09/2023
 • Zapisy telefoniczne / mailowe: oin.bu[w]uwr.edu.pl, tel. 71 375 75 96​
 • Forma prezentacji: wykład, wystawa
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 45
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

 

Mikołaj Kopernik prekursor postępu. Spadkobiercy i kontynuatorzy myśli kopernikańskiej

W ramach XXVI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023, pragniemy zaprezentować wystawę stacjonarną w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa będzie wyeksponowana w przestrzeni ogólnodostępnej. Przybliżymy Państwu postać Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego naukowca, twórcę heliocentrycznego modelu układu słonecznego. Uczonego, który pomimo swojego szacunku do tradycji i religii potrafił dokonać rewolucji w nauce i zapoczątkować proces powstania dyscyplin naukowych, z którymi nierozerwalnie powiązane są nazwiska następców myśli kopernikańskiej. Chcemy przybliżyć sylwetki takich uczonych jak: Tycho Brahego, Jana Keplera, Galileusza, Isaaca Newtona, Gottfrieda Wilhelma Leibniza czy Renego Descartesa. Bazowali oni na dokładniejszych mapach, precyzyjniejszych urządzeniach czy pomiarach. Niewątpliwie zrewolucjonizowali świat nauki. Należy jednak pamiętać, że cały ten przewrót w świecie astronomicznym zaczął się od Mikołaja Kopernika a rok 1543 stał się umowną datą po której nastąpił dynamiczny rozwój dyscyplin w zakresie astronomii i nauk pokrewnych wykorzystywanych także do dzisiaj.

W gablotach będą prezentowane materiały z kolekcji Zbiorów Graficznych BUWr a także literatura fachowa ze Zbiorów Ogólnych.

 • Prowadzący: mgr Anna Górska, mgr Anna Szczotka-Sobiecka, mgr Katarzyna Kwaśniak
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: wystawa dostępna od 18.09 do 30.09 w godzinach otwarcia Biblioteki UWr,
 • Sala: przestrzeń ogólnodostępna
 • Zapisy: brak - wystawa dostępna od 18.09 do 30.09 w godzinach otwarcia Biblioteki UWr,
 • Forma prezentacji: wystawa
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Historia zapisana w eterze. Powstanie i działalność Śląskiej Rozgłośni Radiowej (Schlesische Funkstunde) we Wrocławiu w latach 1924-1932

Prezentacja przedstawia prace przygotowawcze i uruchomienie rozgłośni radiowej we Wrocławiu (1924), jej prekursorów, rozwój oferty programowej, reklamy, przenikanie społeczne, jak również czołowe postaci z nią związane do czasu upaństwowienia przedsiębiorstwa w 1932 r.

 • Prowadzący: Grzegorz Sobel
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Spotkanie online - link aktywny od 18.09
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: od 18/09/2023 00:00,
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: pokaz
 • Zajęcia w formie: online
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli, szkoła podstawowa
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Modernistyczny Wrocław – przegląd architektury początku XX w.

Wrocław w latach 1910 – 1933 był ośrodkiem modernistycznej architektury w Niemczech. Pod wpływem Le Corbusiera – ojca modernistycznego stylu narodowego, powstały projekty architektoniczne takich twórców jak: Erich Mendelsohn, Hans Poelzing, Max Berg, Theo Effenberger, Adolf Rading, Hans Scharoun i Ernst May. Na wystawie „Modernistyczny Wrocław – przegląd architektury początku XX w.” zostaną zademonstrowane wybrane budowle zaprojektowane przez wymienionych architektów; od wspaniałej perły architektonicznej – Hali Stulecia projektu Maksa Berga, czy domu towarowego Rudolfa Petersdorffa autorstwa Ericha Mendelsohna, po budowle powstałe w ramach wystawy mieszkaniowej WUWA (Wohnungs- und Werkraumausstellung). Niniejsza wystawa będzie prezentować okoł 30 obiektów przemysłowych, kamienic, domów jednorodzinnych i domów handlowych, powstałych na początku XX wieku, których cechą charakterystyczną, w porównaniu do innych miast europejskich, było płynne przejście ze stylu historyzującego do modernistycznego. Wystawa ma na celu wzbudzić zainteresowanie potencjalnego odbiorcy wspólnym dziedzictwem Niemiec i Polski.

 • Prowadzący: Eleonora Kołaczyk, Piotr Szulc
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Miejsce: Spotkanie online - link aktywny od 18.09
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: od 18/09/2023 00:00,
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: pokaz
 • Zajęcia w formie: online
 • Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli, szkoła podstawowa
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Maraton czytania dzieł Kopernika

W tym roku obchodzimy 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zapraszamy na wspólną lekturę fragmentów jego dzieł, w tym dzieła jego życia "O obrotach", w której zaprezentowany został model heliocentryczny. Jest to pozycja bardzo obszerna i trudna w odbiorze. Niemniej wstęp i fragmenty księgi pierwszej zasługują na szersze spopularyzowanie ze względu na klarowność wywodu i piękno języka. Odczytywane fragmenty "O obrotach" będą na bieżąco komentowane przez prowadzącego.

 • Prowadzący: prof. Michał Tomczak
 • Współprowadzący: Biblioteka Uniwersytecka
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 16:15,
 • Sala: sala konferencyjna nr 3
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: happening
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 200
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

Przyczyny i konsekwencje rewolucji kopernikańskiej

Żadne odkrycie naukowe nie powstaje w próżni. W czasach Kopernika narastała krytyka modelu astronomii odziedziczonego po autorach starożytnych. Nikt jednak poza Kopernikiem nie porwał się na gruntowną przebudowę ówczesnej wizji Wszechświata. Niezwykle odważny, ale także precyzyjnie zbudowany model heliocentryczny stał się zaczynem późniejszej eksplozji, która doprowadziła do runięcia dotychczasowych przekonań o naturze świata, i stała się fundamentem współczesności.

 • Prowadzący: dr Paweł Preś
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 15:00,
 • Sala: sala nr 4
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: wykład
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 100
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

 

Książki o Koperniku

Mikołaj Kopernik, którego odkrycie tak istotnie przyczyniło się do rozwoju ludzkości, doczekał się niezliczonej liczby biografii i innych opracowań, w których analizowany jest każdy epizod z jego życia i dyskutowane jest każde napisane przezeń słowo. W trakcie wykładu pokazane zostanie na przykładach jak w kolejnych epokach zmieniało się zainteresowanie dorobkiem Kopernika i w jaki sposób różne grupy ludzi starały się wykorzystać postać Wielkiego Astronoma do osiągnięcia własnych korzyści.

 • Prowadzący: prof. Michał Tomczak
 • Współprowadzący: Biblioteka Uniwersytecka
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Miasto: Wrocław
 • Data wydarzenia: 21/09/2023 15:00,
 • Sala: sala konferencyjna nr 3
 • Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
 • Forma prezentacji: wykład
 • Zajęcia w formie: stacjonarnej
 • Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
 • Liczba miejsc na sali: 200
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

 

2022

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Monika Jóźwiak


Dawne smaki Wrocławia – badania artefaktów dziedzictwa kulinarnego ze zbiorów BUWr.
Prowadzący: dr Grzegorz Sobel, mgr Arkadiusz Cencora

„Jej wysokość uczoność”, czyli legendy o mecenasach nauki w Austrii
Prowadząca: mgr Dalia Żminkowska

Wrocław miastem nauki. Śladami uczonych, wynalazków i wydarzeń
Prowadzący: mgr Anna Górska, mgr Anna Szczotka-Sobiecka, mgr Katarzyna Kwaśniak

Między prawdą a fałszem. Rzetelne źródła informacji w Internecie
Prowadzący: Beata Gajda

2021

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Monika Jóźwiak


"Na czterech kółkach" - samochód w reklamie prasy wrocławskiej w latch 20. XX w.
Prowadzący: dr Grzegorz Sobel, mgr Arkadiusz Cencora, mgr Piotr Rossa

Bazyliszek – historia powstania legendy
Prowadzący: Łukasz Krzyszczuk

Magia, alchemia, astrologia, czary i czarownice - tajemnice dawnych ksiąg.
Prowadząca: dr Lucyna Biały


2020

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Monika Jóźwiak


Na zakupach w dawnym Wrocławiu
prowadzący: dr Grzegorz Sobel
Wystawa.

Mapa dla nauki, nauka na mapie
prowadzący: mgr Anna Osowska, dr Dariusz Przybytek
Prezentacja

Kiedy książka była najświeższym medium
prowadzący: dr Lucyna Biały
Nagranie wykładu.

2019

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 442 osób


Gdzie Wrocławianie robili dawniej zakupy
mgr Arkadiusz Cencora, mgr Piotr Rossa, dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej)

300 lat Księstwa Liechtenstein
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Profesor Johann Kuben SJ geniusz malarstwa kwadraturowego jako matematycznej transformacji ze świata materialnego do świata ducha i do przeszłości
mgr Ryszard Len (Oddział Zbiorów Graficznych)

Lisa und Max; Das Fürstenfest / Christiane Jung; il. Mariagrazia Orlandini
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Odkrywanie biblijnej symboliki liczb w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Łukasz Krzyszczuk (Oddział Rekopisów)

Ilse Tielsch - 90 rocznica urodzin pisarki - film biograficzny: Aufschreiben, wie es gewesen ist
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Góra mistyczna. Wizja Ślęży w dawnych opowieściach
dr Lucyna Biały (Oddział Starych Druków)


2018

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Frekwencja: 126 osób


W walce o niepodległą - Polacy na frontach pierwszej wojny światowej. W stulecie odzyskania niepodległości
mgr Piotr Rossa, mgr Arkadiusz Cencora (Oddział Informacji Naukowej)

Gustav Klimt (1862-1918) - prekursor modernizmu. Wystawa biograficzna
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

W imię ich matek - historia Ireny Sendlerowej
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

"Jugendstil w Wiedniu" - wystawa książek
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Rzeczpospolita została wskrzeszona najpierw na mapie
dr Dariusz Przybytek, mgr Anna Osowska (Oddział Zbiorów Kartograficznych)


2017

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 442 osób


KALLIOPE: Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

AUSTRIA: na kartkach pocztowych wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

300. rocznica urodzin cesarzowej Marii Teresy (1717-1780)
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów
mgr Arkadiusz Cencora, dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej)

150 lat "Nad pięknym modrym Dunajem" - Jan Strauss
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

"Sagi z Austrii" według Friedl Hofbauer (do wyboru) "Schulgeschichten von Franz"; narrator Christine Nöstlinger
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

"Die Wand", reż. Julian Roman Pölsler; film zrealizowany na podstawie opowiadania Marlen Haushofer pod takim samym tytułem (do wyboru) "Die Ausgesperrten" reż. Franz Novotny; scenariusz Elfriede Jelinek
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) jako spiritus movens europejskiego baroku
mgr Ryszard Len (Oddział Zbiorów Graficznych)

Z dziejów reformacji na Śląsku. Kultura - Ludzie - Książki
dr Lucyna Biały (Oddział Starych Druków)


2016

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 230 osób


Z Wrocławia na Księżyc. Powstanie i działalność Towarzystwa Podróży Kosmicznych (Verein für Raumschiffahrt)
mgr Arkadiusz Cencora, dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej)

Austria na kartach pocztowych ze zbioru wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

Pierwsza Wojna Światowa 1914-1918 - cykl filmów krótkometrażowych Druga Wojna Światowa: "W imię ich matek" - historia Ireny Sendlerowej
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

"Sissi" wg opowiadania Nory Rath-Hodann i Annemarie Kloos; "Das große Österreich-Wimmelbuch" wg Sabine Wiemers i Saskie Huk
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)

"Babcia na jabłoni" wg opowiadania Miry Lobe; "Mirek i Morka" wg opowiadania Miry Lobe
mgr Dalia Żminkowska (Biblioteka Austriacka)


2015

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 154 osób


Dawna książka w nowej szacie - wydawnictwa faksymilowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
dr Anna Jabłońska (Czytelnia Zbiorów Specjalnych)

70 lat Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - tradycja i przyszłość
mgr Arkadiusz Cencora, dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej)

Dzieła encyklopedyczne antyku i średniowiecza w wybranych rękopisach i starych drukach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
dr Michał Broda (Oddział Rękopisów)

Światło w sztuce - sztuka dzięki światłu
dr Iwona Bińkowska (Oddział Zbiorów Graficznych)

W labiryncie źródeł wiedzy o muzyce
mgr Mirosław Osowski, mgr Beata Krzywicka, mgr Izabela Baron, mgr Joanna Zawada (Oddział Zbiorów Muzycznych)


2014

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 145 osób


Wrocław w latach Wielkiej Wojny (1914-1918) [więcej informacji]
dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej), Andrzej Malenda (Pracownia Reprografii i Digitalizacji)

Na ludową nutę. Inspiracje kolbergowskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [więcej informacji]
mgr Mirosław Osowski, mgr Beata Krzywicka, mgr Izabela Baron, mgr Joanna Zawada (Oddział Zbiorów Muzycznych)


2013

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 40 osób


Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie [więcej informacji]
dr Dariusz Przybytek (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

Wykorzystanie rysunku, grafiki i fotografii w nauce dawniej i współcześnie [więcej informacji]
dr Iwona Bińkowska (Oddział Zbiorów Graficznych)


2012

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 157 osób


Sport w przedwojennym Wrocławiu
mgr Arkadiusz Cencora, dr Grzegorz Sobel (Oddział Informacji Naukowej)

"Odkrywanie świata" w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów)

Odkrywanie horyzontu geograficznego (prezentacja kartograficzna)
dr Dariusz Przybytek, mgr Anna Osowska (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

Ponadto w ramach DFN odbyła się impreza:

Austria czyta dzieciom - 20 lat Biblioteki Austriackiej we Wrocławiu
mgr Dalia Zminkowska (Biblioteka Austriacka)


2011

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 203 osoby


„Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”. Wystawa w stulecie urodzin Czesława Miłosza
mgr Aleksandra Krauze, współpraca: mgr Ewelina Gawrońska, mgr Ewa Stefańska-Drążek (Oddział Informacji Naukowej)

450 lat mapy Śląska Marcina Helwiga. Prezentacja oryginalnych wydań
dr Dariusz Przybytek, mgr Anna Osowska (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

Ponadto pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej współprowadzili następujące wykłady:

Ślęża - kamienie i ludzie
prof. dr hab. Alfred Majerowicz (Wydział Nauki o Ziemi i Kształtowania Środowiska), dr Lucyna Biały (Biblioteka Uniwersytecka)

Z dziejów wrocławskiej karty dań
dr Joanna Nowosielska-Sobel (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), dr Grzegorz Sobel (Biblioteka Uniwersytecka)


2010

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 296 osoby


Ogród: Raj, naśladownictwo Natury czy kreacja sztucznego świata? Sztuka ogrodowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
dr Iwona Bińkowska (Oddział Zbiorów Graficznych)

Parki w miastach śląskich - wystawa planszowa
dr Iwona Bińkowska, współpraca: Marcin Szala i mgr Jan Węglowski (Oddział Zbiorów Graficznych; Pracownia Reprografii i Digitalizacji; Gabinet Śląsko-Łużycki)

Lwowskie dziedzictwo Wrocławia
mgr Aleksandra Krauze (Oddział Informacji Naukowej)

Różnorodność w ewolucji wyobrażeń o kształcie Ziemi
dr Dariusz Przybytek (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

W gabinecie śląskich miłośników przyrody. Rękopisy o tematyce przyrodniczej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów)


2009

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Sprawozdanie w „Przeglądzie Uniwersyteckim” str. 26-28
Frekwencja: 621 osoby


>Bliżej gwiazd - motyw gór w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Mariusz Kruczkowski (Oddział Informacji Naukowej)

Góry mistyczne. Karkonoskie włości Ducha Gór w świetle podań i literatury
dr Lucyna Biały, oprawa audiowizualna - mgr Krzysztof Wysokiński (Oddział Udostępniania Zbiorów; Oddział Komputeryzacji)

Wrocławskie obserwatorium astronomiczne
mgr Arkadiusz Cencora (Gabinet Śląsko-Łużycki)

Niebo w malarstwie monumentalnym a teoria względności
mgr Ryszard Len (Oddział Zbiorów Graficznych)

Kartografia Księżyca wczoraj i dziś
mgr Anna Osowska (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

Od Ptolemeusza do Heweliusza - książki astronomiczne z kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Ewa Kaźmierczak (Oddział Starych Druków)

Biblioteka Cyfrowa od zaplecza
Tomasz Kalota (Pracownia Reprograficzna)


2008

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - dr Edyta Kotyńska
Galeria zdjęć
Artykuł w „Przeglądzie Uniwersyteckim” str. 25
Frekwencja: 782 osoby


Śląsk jak malowany
mgr Anna Osowska (Oddział Zbiorów Kartograficznych)

Wspomnienia z podróży i to, co po nich pozostało
Aleksandra Król (Oddział Zbiorów Graficznych)

Komiksowa kraina
Mariusz Kruczkowski, mgr Ewa Pitak (Oddział Informacji Naukowej)

Początki motoryzacji we Wrocławiu
dr Grzegorz Sobel, mgr Jan Węglowski, mgr Arkadiusz Cencora, Sławomir Opasek (Gabinet Śląsko-Łużycki)

Mała, mniejsza, najmniejsza - miniatury książkowe w zbiorach BUWr.
mgr Iwona Domowicz (Oddział Bibliologiczny)

Biblioteka Cyfrowa źródłem wiedzy współczesnego człowieka i niezbędnym elementem nowoczesnego e-learningu - technologie Web 2.0
dr Anna Trzmielak-Stanisławska, Tomasz Kalota (Pracownia Reprograficzna)

Przebieg prac konserwatorskich przy Mappe - Monde Nouvelle Papistique 1566/1567
mgr Katarzyna Łabuz (Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych)

Interaktywna kartografia historyczna i tematyczne mapy animowane
dr Dariusz Przybytek (Oddział Zbiorów Kartograficznych)


2007

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - dr Edyta Kotyńska
Galeria zdjęć
Artykuł w „Przeglądzie Uniwersyteckim” str. 17-18
Więcej: „Przegląd Uniwersytecki” str. 29-32
Frekwencja: 1096 osób


Bibliomania - różne formy książki
mgr Iwona Domowicz (Oddział Bibliologiczny)

Patykiem po wodzie pisane - technika powstawania papierów marmuryzowanych farbami drukarskimi
Beata Stęszewska (Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych)

Stanisław Wyspiański - reformator piękna w książce
Anna Durska, mgr Ewa Pitak (Oddział Informacji Naukowej)
Artykuł w „Przeglądzie Uniwersyteckim” str. 38-39

Polonia Wrocławska (1919-1945) - stan pamięci
dr Grzegorz Sobel, Sławomir Opasek, mgr Jan Węglowski, mgr Arkadiusz Cencora (Gabinet Śląsko-Łużycki)

Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka 2.0 [Zobacz plakat]
Tomasz Kalota (Pracownia Reprografii i Digitalizacji)


2006

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - dr Edyta Kotyńska
Sprawozdanie: „Przegląd Uniwersytecki” str. 33-35
Galeria zdjęć
Frekwencja: 136 osób


Dawna kartografia jako dziedzina interdyscyplinarna
mgr Krystyna Szykuła (Oddział Kartograficzny)

Technika powstawania papierów marmuryzowanych techniką klajstrową
Beata Stęszewska (Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych)

Kolekcja sztambuchów Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów)

Druki bibliofilskie i księgoznawcze XIX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Iwona Domowicz (Oddział Bibliologiczny)

Biblioteka Cyfrowa, zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów specjalnych
Jerzy Katarzyński (Pracownia Reprograficzna)


2005

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - dr Edyta Kotyńska
Sprawozdanie: „Przegląd Uniwersytecki” str. 45-47
Galeria zdjęć
Frekwencja: 620 osób


Wrocław 1945 - 60. rocznica zakończenia wojny
mgr Grzegorz Sobel, mgr Krzysztof Hertel (Gabinet Śląsko-Łużycki)

Muzyka we Wrocławiu w XIX wieku (do 1918 roku)
mgr Wacław Sobociński (Gabinet Śląsko-Łużycki), mgr Beata Krzywicka (Oddział Zbiorów Muzycznych)

Portret w grafice i fotografii
dr Iwona Bińkowska (Oddział Zbiorów Graficznych)

Muzyka na Śląsku w średniowieczu w świetle rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów)

Mapa odzwierciedleniem wydarzeń w dziejach świata od najdawniejszych czasów
mgr Krystyna Szykuła (Oddział Kartograficzny)

Mikołaj Kopernik i jego dzieło w świetle starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Ewa Kaźmierczak (Oddział Starych Druków)


2004

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 692 osoby


Czytanie klasyków - dzieła literatury antycznej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Luiza Bakalarczyk (Oddział Informacji Naukowej)

Kodeks, minuskuła, welin, bordiura - ciekawostki o rękopisach
dr Edyta Kotyńska (zastępca dyrektora ds. zbiorów specjalnych)

Dokumentacja - portret przedmiotu - zapis nastroju
dr Iwona Bińkowska (Oddział Zbiorów Graficznych)

„Hofmann-Werke” - największy zakład przemysłowy Wrocławia
mgr Wacław Sobociński (Gabinet Śląsko-Łużycki)


2003

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 700 osób


Książki niezwykłe - osobliwości ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
mgr Luiza Bakalarczyk, mgr Ewa Pitak (Oddział Informacji Naukowej)


2002

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Galeria zdjęć
Frekwencja: 400 osób


Vivat Academia, vivant Professores! - uniwersyteckie księgi jubileuszowe i pamiątkowe
mgr Luiza Bakalarczyk (Oddział Informacji Naukowej)


2001

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Frekwencja: 390 osób


Polscy humaniści i ich uczniowie w XIX-wiecznym Uniwersytecie Wrocławskim
mgr Ewa Głogowska, mgr Luiza Bakalarczyk (Oddział Informacji Naukowej)


2000

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Frekwencja: 750 osób


Od Gutenberga do Internetu
mgr Ewa Pitak (Oddział Informacji Naukowej)


1999

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Frekwencja: 320 osób

Piękno ilustrowanej książki
mgr Ewa Pitak, mgr Małgorzata Witka (Oddział Informacji Naukowej)


1998

Koordynator DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Ewa Pitak
Frekwencja: 200 osób

Biblioteka Uniwersytecka - przystań nauki
mgr Ewa Pitak (Oddział Informacji Naukowej)


Festiwal Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej w latach 1998-2006


Biblioteka Uniwersytecka uczestniczyła w każdej edycji wrocławskiego Festiwalu Nauki, począwszy od jego prologu w 1998 r. po IX - w roku 2006. Oferta programowa Biblioteki przygotowywana rokrocznie na dni Festiwalu zamyka się liczbą 21 imprez - wystaw, prezentacji i warsztatów. Były to zarówno duże wystawy organizowane w zabytkowych salach gmachu Biblioteki przy ul. K. Szajnochy, jak i kameralne spotkania w czytelniach i pracowniach biblioteki „Na Piasku” przy ul. św. Jadwigi, gdzie w historycznych murach dawnego augustiańskiego klasztoru mieszczą się kolekcje zbiorów specjalnych BU.
Autorzy bibliotecznych imprez (pracownicy Oddziału Informacji Naukowej: Luiza Bakalarczyk, Ewa Głodowska, Ewa Pitak, Małgorzata Witka, oraz pracownicy oddziałów zbiorów specjalnych: Iwona Bińkowska, Alicja Borys, Iwona Domowicz, Krzysztof Hertel, Jerzy Katarzyński, Ewa Kaźmierczak, Edyta Kotyńska, Beata Krzywicka, Grzegorz Sobel, Wacław Sobociński, Beata Stęszewska, Krystyna Szykuła) nie tylko przygotowywali scenariusze wystaw i pokazów, opracowywali katalogi oraz projektowali afisze, lecz - przede wszystkim - dzielili się wiedzą o zbiorach i starali się przedstawiać młodym uczestnikom festiwalowych spotkań rolę Biblioteki Uniwersyteckiej jako centrum edukacji, informacji i kultury. Każdej ekspozycji towarzyszył wykład, prelekcja bądź zajęcia interaktywne. Dla najliczniejszej publiczności Festiwalu - uczniów szkół gimnazjalnych i liceów był to pierwszy kontakt z biblioteką naukową. Właśnie takim gościom starano się pokazać misję Biblioteki, która zarówno chroni kolekcje historyczne stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej, jak i rozwija nowe formy elektronicznego dostępu do wiedzy i informacji.

Imprezy Festiwalu Nauki dostarczyły jej uczestnikom wyjątkowej możliwości obejrzenia z bliska cennych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Już pierwsza wystawa. Biblioteka Uniwersytecka - przystań nauki (mgr Ewa Pitak, 1998 r.) wniosła w tej materii niezwykłe emocje. Z bibliotecznego skarbca wydobyto Złotą Bullę Leopolda I, akt fundacyjny Akademii Leopoldyńskiej będącej zalążkiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla zilustrowania dziejów Biblioteki wystawiono akt uroczystego nadania Uniwersytetowi zbiorów byłej Biblioteki Miejskiej. Pokazano też wyjątkowej klasy zabytek - jedyne zachowane karty z „Biblii Królowej Zofii”, najstarszego polskiego przekładu Biblii.
Biblie z wielu słynnych oficyn wydawniczych były tematem głównym wystawy roku milenijnego (Od Gutenberga do Internetu, mgr Ewa Pitak, 2000 r.) a pergaminowe faksimle Biblii Gutenberga pozwoliło ujrzeć jak wyglądała pierwsza książka wykonana z zastosowaniem ruchomej czcionki.
Zaprezentowano oryginalne kodeksy pergaminowe (Kodeks, minuskuła, welin, bordiura - ciekawostki o rękopisach, dr Edyta Kotyńska, 2004 r.), najstarsze rękopisy muzyczne (XI/XII w.) i okazałych rozmiarów księgi chórowe (XII/XV w.) (Muzyka na Śląsku w średniowieczu w świetle rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckie, mgr Alicja Borys, 2005 r.) oraz dawne rękopiśmienne sztambuchy (od XVI do XIX w.) (Kolekcja sztambuchów, mgr Alicja Borys, 2006 r.).
Oryginalne grafiki i fotografie wykorzystała dr Iwona Bińkowska do zilustrowania dwóch tematów z historii sztuki Dokumentacja - portret przedmiotu - zapis nastroju (2004 r.) oraz Portret w grafice i fotografii (2005 r.). Zabytki z kolekcji zbiorów kartograficznych, m.in. najstarszy w Polsce atlas Ptolemeusza z 1482 r. oraz cenne faksimile tzw. Peutingeriany - mapy z III w. n.e prezentowano w 2005 r. (wykład mgr Krystyny Szykuły Mapa odzwierciedleniem wydarzeń w dziejach świata od najdawniejszych czasów). Motywy dekoracyjne dawnych map to temat wykładu mgr K. Szykuły w kolejnym Festiwalu (Dawna kartografia jako dyscyplina interdyscyplinarna, 2006 r.). Pierwsze wydania dzieł Mikołaja Kopernika pokazywała mgr Ewa Kaźmierczak (Mikołaj Kopernik i jego dzieło w świetle starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej, 2006 r.). Ciekawe i cenne druki bibliofilskie z kolekcji bibliologicznej omówiła mgr Iwona Domowicz (Druki bibliofilskie i księgoznawcze XIX wieku w zbiorach BU, 2006 r.). Cymelia ze zbiorów ogólnych złożyły się na wystawy Piękno ilustrowanej książki (mgr Ewa Pitak, 1999 r.) oraz Książki niezwykłe - osobliwości ze zbiorów BU (mgr Luiza Bakalarczyk i mgr Ewa Pitak, 2003 r.). Kolekcję Gabinetu Śląsko- Łużyckiego zaprezentowano przez szczególny rodzaj materiałów bibliotecznych, jakim są dokumenty życia społecznego. Autorzy wystawy Wrocław 1945 - 60. rocznica zakończenia wojny dr Grzegorz Sobol i mgr Krzysztof Hertel dla zilustrowania historii oblężenia twierdzy Breslau i procesu tworzenia się polskiego Wrocławia sięgnęli m.in. po obwieszczenia i zarządzenia komendanta twierdzy, a następnie władz polskich, po afisze kulturalne i ogłoszenia prasowe.
W każdej z wymienionych wyżej wystaw starannie dobrane eksponaty spełniły nie tylko rolę wizytówki bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej, lecz także mogły posłużyć do zilustrowania dziejów książki od zwoju do kodeksu, od książki ksylograficznej do komiksu, od egzemplarzy interfoliowanych do interaktywnej książki elektronicznej. Oferowano spojrzenie na rękopis, druk, mapę, grafikę czy fotografię jako na wytwór kultury materialnej starając się ukazywać związki między użytecznością a pięknem.

Kolejny wątek, który towarzyszył przygotowywanym przez Bibliotekę imprezom - to tematy wrocławskie i śląskie. Akcenty regionalne, czy to eksponowane w tytułach (np.: Muzyka we Wrocławiu w XIX wieku, mgr Wacław Sobociński i mgr Beata Krzywicka, 2005 r., Muzyka na Śląsku w średniowieczu w świetle rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, mgr Alicja Borys, 2005 r.), czy to eksponowane w doborze materiałów bibliotecznych -towarzyszyły większości prezentacji.

W program Festiwalu Nauki wpisywały się często obchody ważnych rocznic i jubileuszy. Tematy rocznicowe wystąpiły w takich imprezach bibliotecznych jak wystawa Od Gutenberga do Internetu zorganizowana w roku milenijnym; obchodom jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu we Wrocławiu poświęcono dwie wystawy: Polscy humaniści i ich uczniowie w XIX-wiecznym Uniwersytecie Wrocławskim (mgr Ewa Głodowska i mgr Luiza Bakalarczyk, 2001 r.) i Vivat Academia, vivant Professores! - uniwersyteckie księgi jubileuszowe i pamiątkowe (mgr Luiza Bakalarczyk, 2002 r.); rok olimpijski stał się okazją do zwrócenia uwagi na świat kultury śródziemnomorskiej - kolebki kultury europejskiej (wystawa Czytanie klasyków - dzieła literatury antycznej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, mgr Luiza Bakalarczyk, 2004 r.). W rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej zaprezentowano dokumenty ze zbiorów śląskich Wrocław 1945 - 60. rocznica zakończenia wojny (dr Grzegorz Sobol i mgr Krzysztof Hertel, 2005 r.). Dopełnieniem wystawy były nagrania filmowe z wrocławskimi pionierami: Alicją Zawiszą i i Jerzym Sznerchem. Dla młodzieży szkolnej była tozatem szczególna lekcja historii.
Z historią miasta mieli okazję zapoznać się goście wystawy fotografii pokazujących dzieje wrocławskiej fabryki wagonów kolejowych, tramwajowych i lokomotyw („Hofmann-Werke - największy zakład przemysłowy Wrocławia, mgr Wacław Sobociński, 2004 r.).

Uczestnicy imprez bibliotecznych mogli zachować pamiątki w postaci katalogów wystaw i okolicznościowych ekslibrisów, lub też - wykonane własnoręcznie, np. projekty „marmurków” (Technika powstawania papierów marmuryzowanych techniką klajstrową, Beata Stęszewska, 2006 r.) czy też odbitki kart fotokatalogu (Biblioteka Cyfrowa, zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów specjalnych, Jerzy Katarzyński, 2006 r.).