Przejdź do treści

1. Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego, Warszawa 2003; Formaty, Kartoteki nr 12

2. Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki - dostępny na stronie NUKAT

3. Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego, Warszawa 2001; Formaty, Kartoteki nr 10

4. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe, Warszawa 1999; Formaty, Kartoteki nr 4

5. Janowska Maria, Hasło osobowe, Warszawa 1998; Prace Instytutu Bibliograficznego /
Biblioteka Narodowa nr 32

6. Maria Janowska, Warsztaty „Informacja elektroniczna a prawo autorskie”,
http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/7/a.php?janowska

7. Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna,
http://www.ebib.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php

8. Dublin Core Metadata Initiative

9. Dublin Core Qualifiers

10. eIFL-IP Rzecznictwo w sprawie dostępu do wiedzy: prawo autorskie a biblioteki
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/edition/61553?id=61553&from=publication

Literatura dla Oddziału Zbiorów Muzycznych:

1. Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego, Warszawa 2002; Formaty, Kartoteki; 11

2. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego, Warszawa 1997; Propozycje i Materiały nr 15

Literatura dla Oddziału Starych Druków:

1. Opisy inkunabułów - http://www.inka.uni-tuebingen.de/

2. Bibliografia literacka (polska) - http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/

3. Biblioteka Kongresu - https://www.loc.gov/

4. Dane biograficzne - http://www.ndb.badw-muenchen.de/

5. Leksykon Zedlera - https://www.zedler-lexikon.de/

6. KHW BN - http://mak.bn.org.pl/w5.htm