Wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna - obsługa Użytkowników od 1 października 2019 r.

Od 1 października wypożyczalnia miejscowa zlokalizowana w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, będzie prowadziła zapisy użytkowników, wydawała odpłatne karty biblioteczne, przyjmowała zwroty oraz prolongowała wypożyczone książki, konta biblioteczne, a także rozliczała karty zobowiązań studentów lub karty obiegowe pracowników Uczelni.
Wypożyczanie materiałów bibliotecznych (zbiory ogólne) będzie możliwe po przewiezieniu całego księgozbioru z lokalizacji BUWr przy ul. Karola Szajnochy 7/9 do nowej lokalizacji Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.
Nie będzie możliwości prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach księgozbioru ogólnego BU, który został objęty przeprowadzką, za wyjątkiem księgozbiorów specjalistycznych agend BU, zlokalizowanych przy ul. F. Joliot-Curie 12 oraz księgozbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.

Nowe kontakty telefoniczne do agend OUZ (działające od 1 października 2019 r.):
Wypożyczalnia miejscowa - tel. 71 375 76 01
Wypożyczalnia międzybiblioteczna - tel. 71 375 76 02, 71 375 76 00

O wszystkich bieżących zmianach będziemy informować Użytkowników poprzez witrynę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej (www.bu.uni.wroc.pl).
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
[2019-09-16]