Przejdź do treści

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi liczą ponad cztery miliony woluminów. Zawierają publikacje ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych. Biblioteka specjalizuje się również w gromadzeniu silesiaków i lusaticów w ramach kolekcji śląsko-łużyckiej, związanej tematycznie z Wrocławiem, Śląskiem i Łużycami. Zbiory te stanowią jedną z największych w Europie kolekcję o tej tematyce i dostarczają ogromnej ilości materiałów źródłowych, dokumentujących wielonarodowościową kulturę i bogatą historię Regionu. Ponadto, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada wspaniałe zbiory specjalne, stanowiące jej wielki atut. Wśród tych bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego na szczególne wyróżnienie zasługuje największa w Polsce kolekcja bogato iluminowanych rękopisów średniowiecznych oraz największy w kraju i jeden z największych w Europie zbiór starych druków - z drugą co do wielkości w Polsce kolekcją inkunabułów. Dumą Biblioteki Uniwersyteckiej są też wspaniałe muzykalia, kartografika oraz zbiory graficzne. Wśród tych historycznych zasobów trafiają się prawdziwe skarby i unikaty na skalę światową. Wielka ich część jest prezentowana w Bibliotece Cyfrowej UWr. (https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra) z zastosowaniem najnowszych technologii opartych na wykorzystaniu streamingu i IIIF.