Skip to main content

Publications

Bibliothecalia Wratislaviensia

Bibliothecalia Vratislaviensia series, as a part of Wroclaw University Scientific Fascicles, began to be published in 1995.

The series of mono- or multi-topical issues present works about history, organization and activities of Wroclaw University Library. They aim at making the Library collections known to the public in Poland as well as abroad. Among the authors there are chiefly the Library staff and also researchers from the outside.

From 1995 to 2000 the editor – in - chief of the series was Andrzej Ładomirski. From 2002 the editor-in-chief post is held by Grażyna Piotrowicz.

The Series include
1. Ożóg Jan: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1995.
2. Bibliothecalia Wratislaviensia / pod red. Andrzeja Ładomirskiego. Wrocław, 1995.
3. Kolbuszewska Aniela: Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu. Wrocław, 1995.
4. Arnaud-Lindet Marie-Pierre: L’Orose de Wrocław (Rehdigeranus 107) : sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des „Histoires” d’Orose. Wrocław, 1997.
5. Zawadzka Krystyna: Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810). Wrocław, 1999.
6. Inwentarz księgozbioru dawnej biblioteki ewangelickiego kościoła zamkowego, obecnie kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy / oprac. Marta Samocka-Lipińska. Wrocław, 2001.
7. Poll Roswitha, Boekhorst Peter te: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Wrocław, 2004.
8. Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008.