Przejdź do treści

Sekcja Przechowywania Zbiorów

Informacje ogólne

Sekcja Przechowywania Zbiorów mieści się w 6 pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe zbiorów ogólnych oraz Kolekcji Śląsko – Łużyckiej, a także komora fumigacyjna.


Adres do korespondencji
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: +48 71 375 75 19
e-mail: opz.bu[w]uwr.edu.pl (opz[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Godziny realizacji rewersów:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 13:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 14:00
sierpień
Sekcja jest zamknięta

Udostępnianie zbiorów

Zbiory ogólne oraz Kolekcja Śląsko-Łużycka udostępniane są w czytelniach oraz w wypożyczalniach Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Zasady udostępniania księgozbioru określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Zadania Sekcji Przechowywania Zbiorów

Do podstawowych zadań Sekcji Przechowywania Zbiorów należy opieka i udostępnianie wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych ze zbiorów ogólnych oraz z Kolekcji Śląsko-Łużyckiej, a w szczególności:

 • obsługa procesu zamawiania / rezerwowania materiałów bibliotecznych z zakresu zbiorów ogólnych oraz Kolekcji Śląsko–Łużyckiej,

 • prowadzenie ewidencji udostępnianych zbiorów oraz ruchu zbiorów pomiędzy oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • przekazywanie wytypowanych materiałów bibliotecznych do innych oddziałów Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • aktualizowanie rekordów egzemplarza wydawnictw zwartych i rekordów zasobu wydawnictw ciągłych w systemie komputerowym VIRTUA w zakresie posiadanych uprawnień,

 • współredagowanie bazy Platformy Wymiany Dubletów,

 • typowanie wydawnictw do zabiegów konserwatorskich i introligatorskich,

 • przygotowywanie dokumentacji oprawy, naprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych,

 • realizowanie tzw. małej konserwacji oraz opracowania technicznego materiałów bibliotecznych, naklejanie superekslibrisów i sygnowanie książek, czasopism i dokumentów elektronicznych,

 • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie przyjmowania nabytków, melioracji zbiorów, przekazywania wytypowanych materiałów do prac katalogowych, projektowych oraz skontrum SSKZ,

 • przygotowywanie i realizowanie selekcji materiałów bibliotecznych,

 • kontrola i aktualizacja poprawności ustawienia i przechowywania zbiorów,

 • obsługa szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, praktyk zawodowych w zakresie realizowanych zadań i posiadanych uprawnień,

 • dezynfekcja zbiorów w komorze fumigacyjnej.


 • magazyn wyd. zwartych, tel. 71 375 75 19
 • magazyn gazet i czasopism, tel. 71 346 31 32
 • magazyn czasopism, 71 346 31 82
 • magazyn Kolekcji Śląsko - Łużyckiej, tel. 71 375 75 82