Przejdź do treści

Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu

Informacje ogólne

Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu opiekuje się wydawnictwami zwartymi i wydawnictwami ciągłymi wydanymi po 1800 r. oraz księgozbiorem Kolekcji Śląsko–Łużyckiej (zbiory d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego) Biblioteki Uniwersyteckiej. Zbiory mają charakter uniwersalny i reprezentowane są w nich wszystkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na specjalizacje w zakresu silesiaców i lusaticów, a po II wojnie światowej także poloniców.

Zasady udostępniania księgozbioru określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: +48 71 375 75 27, +48 71 375 76 22, +48 71 375 75 19
e-mail: opz.bu[w]uwr.edu.pl (opz[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)


Sekcje oddziału


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu należy opieka na zbiorami ogólnymi oraz Kolekcją Śląsko-Łużycką:

 • obsługa procesu zamawiania / rezerwowania / udostępniania materiałów bibliotecznych z zakresu zbiorów ogólnych i Kolekcji Śląsko–Łużyckiej w Wypożyczalni i czytelniach Oddziału Udostępniania Zbiorów oraz w obszarach Wolnego Dostępu.

 • ewidencja ruchu zbiorów,

 • prowadzenie kartotek,

 • ewidencja udostępnianych zbiorów,

 • prace magazynowe,

 • ochrona zbiorów,

 • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • aktualizowanie danych w systemie komputerowym VIRTUA oraz bazie Platformy Wymiany Dubletów,

 • przygotowywanie zbiorów do udostępniania,

 • przygotowywanie i realizowanie procesu selekcji księgozbioru,

 • kontrola i aktualizacja poprawności ustawienia i przechowywania zbiorów,

 • realizacja usług informacyjnych,

 • obsługa procesu zamawiania/rezerwowania i udostępniania Kabin Pracy Indywidualnej i Pokoi Pracy Grupowej w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,

 • obsługa szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, praktyk zawodowych w zakresie realizowanych zadań i posiadanych uprawnień,

 • dezynfekcja zbiorów w komorze fumigacyjnej.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Renata Nowak 71 3757 527
Sekcja Przechowywania Zbiorów
Kier. Sekcji mgr Adrian Nowak 71 3757 519
Przemysław Bęben 71 3757 519
Ewelina Jurska-Grabowska 71 3757 519
Małgorzata Olszewska 71 3757 519
Sławomir Opasek 71 3757 519
mgr Halina Petryk 71 3757 519
Adrian Piętak 71 3757 519
Magdalena Siewierska 71 3757 519
Aldona Szyporta 71 3757 519
Sylwia Tersa 71 3757 519
Żaneta Zajączkowska 71 3757 519
Sekcja Wolnego Dostępu
Kier. Sekcji mgr Grzegorz Czopnik 71 3757 608
mgr Michał Białowąs 71 3753 181
mgr Marzena Domańska 71 3757 622
Oskar Dumiński 71 3757 622
mgr Alicja Gomółka 71 3757 622
mgr Artur Kowalkowski 71 3757 622
mgr Jolanta Lamla 71 3757 622
mgr Bartosz Ney-Czyż 71 3757 622
mgr Natalia Pelc 71 3757 622
Bartosz Przepióra 71 3757 622
Karolina Rosiak 71 3757 622
mgr Joanna Wójcik 71 3757 622