Przejdź do treści

Uchwały

Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Rady Bibliotecznej w Uniwersytecie Wrocławskim

podjęta na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r. w sprawie

konieczności zwiększenia środków na zakup zagranicznego piśmiennictwa naukowego.


W sytuacji, gdy od 4 lat następuje stałe obniżanie budżetu Biblioteki Uniwersyteckiej (w ponad 70% przeznaczanego na stale bardzo skromne płace pracowników), zagrożone jest realizowanie przez Bibliotekę Uniwersytecką jej podstawowych zadań, w tym systematyczne budowanie zasobu nowych fundamentalnych zagranicznych wydawnictw naukowych, zbioru adekwatnego do rozwoju światowego piśmiennictwa. Te kosztowne edycje - encyklopedie ogólne i specjalne, kompendia, słowniki, bibliografie dotyczące dziedzin reprezentowanych w naukowym i dydaktycznym profilu Uczelni - muszą być dostępne użytkownikom Biblioteki, warunkują bowiem postęp w nauce. Nie może ich zabraknąć w księgozbiorze, który udostępniany będzie w nowym gmachu Biblioteki w tzw. wolnym dostępie. Aktualne zagraniczne publikacje naukowe będą również atutem przyciągającym do Uczelni badaczy i studentów z zagranicy, zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej.

Rada Biblioteczna widzi potrzebę wzbogacenia żenująco ubogiego budżetu Biblioteki Uniwersyteckiej przez przyznanie dodatkowych funduszy, umożliwiających planowe zakupy zagranicznych publikacji. Rada Biblioteczna zwraca się do Pana Rektora z wnioskiem, aby 10% pobieranego przez Uczelnię narzutu od grantów uzyskiwanych przez Pracowników Uczelni, przeznaczyć na ten cel. Równocześnie proponujemy, aby z tak uzyskanych dodatkowych środków kierownicy grantów mieli prawo wskazania jednej publikacji zagranicznej do zakupienia przez Bibliotekę Uniwersytecką.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem wzięło udział 11 członków Rady: 8 członków Rady Bibliotecznej było "za", 3 wstrzymało się od głosu.


W imieniu Rady Bibliotecznej

Przewodnicząca Rady prof. dr hab. Anna MigoniowaZałącznik:

Rok Budżet BUWr ogółem Płace pracowników % całości budżetu Kwoty wydatkowane na zakup wydawnictw Kwoty na zakup wydawnictw zagranicznych
2006 8.757.100 6.648.200 75,92% 581 825 61 944
2007 8.430.500 5.922.600 72,25% 515 176 40 082
2008 8.200.400 6.500.700 79,2% 536 537 39 152