Przejdź do treści

Katalog czasopism bibliotek specjalistycznych UWr.

Wejście do bazy


Katalog czasopism Bibliotek specjalistycznych UWr. prezentuje czasopisma krajowe i zagraniczne gromadzone przez biblioteki specjalistyczne wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

W opisie czasopism, których prenumerata obejmuje także dostępne online wersje elektroniczne - pojawia się dodatkowo internetowy adres czasopisma (url), umożliwiający bezpośrednie przejście z poziomu opisu katalogowego do dostępnej online wersji czasopisma.

Czasopisma zawarte w katalogu można przeglądać w porządku alfabetycznym (ikonka "Przeglądanie") lub wyszukiwać posługując się słowem z tytułu czasopisma (ikonka "Wyszukiwanie"). Każdorazowo, jako odpowiedź otrzymuje się listę tytułów czasopism oraz nazwę biblioteki specjalistycznej. W celu obejrzenia pełnego opisu czasopisma - należy kliknąć tytuł czasopisma. Pojawi się pełny opis czasopisma, zawierający: tytuł czasopisma, zasób, sygnaturę oraz bibliotekę, w której ono się znajduje. Dodatkowo, możliwe jest zapoznanie się z wykazem tytułów czasopism pozostających w zbiorach poszczególnych bibliotek (ikonka "Przeglądanie"). W tym celu należy posłużyć się przyciskiem "Zobacz czasopisma", a następnie wcisnąć przycisk "Przeglądanie".

Możliwe jest również zapoznanie się z zawartością dostępnych statystyk (ikonka "Statystyka").

Uwaga:

Bazy Centralny Katalog Czasopism Polskich oraz Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w bibliotekach polskich udostępnia się z serwera Biblioteki Narodowej w Warszawie.