Przejdź do treści

Zespół projektowo-wykonawczy witryny internetowej BUWr

Dyrektor
dr Dorota Siwecka 71 34 63 120
Oddział Komputeryzacji
inż. Rafał Raczyński 71 34 63 185
mgr inż. Katarzyna Gawor 71 34 63 155
Oddział Informacji Naukowej
mgr Marcin Rychel 71 37 57 596
Tomasz Wieleba 71 37 57 596