Przejdź do treści

Informacje dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – miejsce przyjazne dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami (ul. Joliot-Curie 12, Wrocław)

Miejsca parkingowe:
Wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się przed budynkiem Biblioteki w pobliżu wejścia służbowego, z którego mogą korzystać również osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Pracownicy ochrony służą pomocą w dotarciu do wygodnej windy kierującej na Poziom 0, z którego przy użyciu kolejnego ciągu wind - można swobodnie dotrzeć do wybranej agendy udostępniania zbiorów.

Udogodnienia w budynku Biblioteki:
Obrotowe drzwi wejściowe do budynku wyposażone są w spowalniacz, który może uruchomić każda wchodząca osoba. Przestronne hole biblioteczne, drzwi bez progów oraz wygodne windy opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają poruszanie się w budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, na wózkach i niedowidzącym. W Punkcie Informacyjnym Biblioteki, na poziomie 0 dyżurny bibliotekarz służy pomocą i odpowie na wszystkie pytania.
Toalety również zostały przystosowane do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, są opisane alfabetem Braille’a i znajdują się na każdym poziomie. W agendach udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów) przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobom na wózku.

Korzystanie ze zbiorów – udogodnienia:
Użytkownicy ze szczególnymi potrzebami mają do dyspozycji w agendach udostępniania zbiorów (Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, Czytelni Śląskiej, Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w Informatorium) stanowiska komputerowe przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku (oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze treści, lektor czytający zaznaczony tekst, klawiatura z powiększonymi znakami) oraz oraz lupy stacjonarne i przenośne lupy elektroniczne Explore 5 z wyświetlaczem. W Informatorium i Czytelni Głównej Użytkownicy mogą skorzystać z urządzenia do czytania pisma drukowanego głosem syntetycznym (Auto-Lektor). Wybrane stanowiska komputerowe wyposażone są w specjalistyczne myszy komputerowa typu trackball.
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ze szczególnymi potrzebami mają możliwość korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią UWr (poprzez serwer proxy)

Wypożyczanie zbiorów:
Użytkownicy ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w ich imieniu będzie wypożyczał i prolongował materiały biblioteczne (Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, §36.1). Użytkownicy ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają także prawo do wypożyczenia większej ilości wydawnictw i na dłuższy termin (§43.1-3 Regulaminu udostępniana zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Katalog biblioteki umożliwia zamówienie książek do książkomatu wyposażonego w strefę ułatwionego dostępu.