Przejdź do treści

Rozpoczyna się Tydzień Otwartej Nauki (21-27 października). Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.

Odwiedź przydatne strony:

Repozytorium UWr
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra

Prezentacja:
Publikuję, więc jestem. Wskazówki dla badaczy otwartych na naukę.

W ramach trwającego tygodnia Open Access 2019, w Bibliotece Uniwersyteckiej będą przeprowadzone warsztaty z zakresu tworzenia treści w Wikipedii, w których wezmą udział pracownicy BUWr. W przyszłości, jeśli zaistnieje taka potrzeba, warsztaty tego typu zostaną zorganizowanie także dla zainteresowanych osób ze środowiska akademickiego UWr.
[2019-10-21]