Przepisy porządkowe obowiązujące w budynku BUWR przy ul. F. Joliot-Curie 12