Przejdź do treści

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy firmy EBSCO MLA International Bibliography with Full Text. Dostęp do bazy jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 30.04.2019 r.
Dostęp do serwisu:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=3&sid=071c2a69-d6b4-4add-8c14-260aa1fe322b%40sessionmgr103
[2019-02-8]