Skip to main content

Próbny dostęp do bazy MLA International Bibliography with Full Text

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy firmy EBSCO MLA International Bibliography with Full Text. Dostęp do bazy jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 30.04.2019 r.
Dostęp do serwisu:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=3&sid=071c2a69-d6b4-4add-8c14-260aa1fe322b%40sessionmgr103
[2019-02-8]