Fotografia iluminacji w procesie digitalizacji rękopisów