Przejdź do treści

Biblia Sacra Hungarica : a könyv, "mely örök életet ád" : 2008. november 21-2009. március 29., Országos Széchényi Könyvtár

Obrazy
Autor
[a kat. szerk.: Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond ; fotók Hapák József]
Miejsce wydania
Budapest
Rok wydania
2008
Spis treści

Egy kiállítás üzenete, avagy „a Szentléleknek gyönyörűséges patikája" . . 9
Előszó a katalógushoz . . 11
A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában . . 15
The role of the Bibile in European and Christian culture [Summary] . . 27
Jeremiás és Jézus. A személyességről, az új szövetségről és a jövő felé fordulásról . . 29
Jeremiah and Jesus. On personalness, the New Testament and turning toward the future [Summary] . . 41
Júdás Iskariótes halála az Újszövetségben és annak hatástörténetében . . 43
The death of Judas Iscariot in the New Testament and the history of its influence [Summary] . . 53
Biblia és olvasás . . 57
The Bibile and reading [Summary] . . 71
Magyar Bibliáink. Szemelvények régi bibliafordításainkból . . 73
Hungarian Bibles. Extracts from old Hungarian Bibile translations [Summary] . .  91
A bibliafordítás nemzetközi elmélete és gyakorlata napjainkban . . 93
Current international theory and practice of Bibile translation [Summary] . . 107
A kiállított tárgyak leírása . . 111
A vallási néprajzi tárgyak leírásai . . 269
A katalógustételek szerzői . . 286
Rövidítésjegyzék . . 287
Köszönetnyilvánítás . . 288