Przejdź do treści

Országos Széchényi Könyvtár

Repertorium hymnologicum medii aevii Hungariae : inita hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque

Obrazy
Autor
Holl Béla ; recensuit, sajtó alá rendezte Körmendy Kinga ; [előszó Madas Edit]
Miejsce wydania
Budapest
Rok wydania
2012
Spis treści

Előszó . . 6
Bevezetés . . 8
Einleitung . . 12
Abbreviationes . . 16
Bibliographia . . 18

Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae. Initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, tractuum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque . . 27

Indices . . 249
Fontes ad officium chori pertinentes (Breviaria, Antiphonalia, Hymnaria Vesperaleque) sziglamutatója (B) a források RISM szerinti jelölésével . . 249
Fontes ad missam pertinentes (Missalia, Gradualia, Cantionale) sziglamutatója (M) a források RISM szerinti jelölésével . . 257
A források őrzési hely és jelzet szerinti mutatója a Répertoire International des Sources Musicales (RISM) szigláival . . 267
A RISM intézményi szigláinak feloldása . . 272
Index festorum . . 273

Concordantiae . . 277
Dankó József Vetus Hymnarium (VH) és a Repertórium hymnologcum medii aevi Hungáriáé (B, M) közös kéziratos forrásai . . 277
A Repertórium, a CAO-ECE és a Vetus hymnarium közös forrásai. . . 280

Appendix . . 282
Holl Béla: Conspectus Hymnarii medii aevi . . 282

Seria
(Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae. Subsidia ; 1)

Biblia Sacra Hungarica : a könyv, "mely örök életet ád" : 2008. november 21-2009. március 29., Országos Széchényi Könyvtár

Obrazy
Autor
[a kat. szerk.: Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond ; fotók Hapák József]
Miejsce wydania
Budapest
Rok wydania
2008
Spis treści

Egy kiállítás üzenete, avagy „a Szentléleknek gyönyörűséges patikája" . . 9
Előszó a katalógushoz . . 11
A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában . . 15
The role of the Bibile in European and Christian culture [Summary] . . 27
Jeremiás és Jézus. A személyességről, az új szövetségről és a jövő felé fordulásról . . 29
Jeremiah and Jesus. On personalness, the New Testament and turning toward the future [Summary] . . 41
Júdás Iskariótes halála az Újszövetségben és annak hatástörténetében . . 43
The death of Judas Iscariot in the New Testament and the history of its influence [Summary] . . 53
Biblia és olvasás . . 57
The Bibile and reading [Summary] . . 71
Magyar Bibliáink. Szemelvények régi bibliafordításainkból . . 73
Hungarian Bibles. Extracts from old Hungarian Bibile translations [Summary] . .  91
A bibliafordítás nemzetközi elmélete és gyakorlata napjainkban . . 93
Current international theory and practice of Bibile translation [Summary] . . 107
A kiállított tárgyak leírása . . 111
A vallási néprajzi tárgyak leírásai . . 269
A katalógustételek szerzői . . 286
Rövidítésjegyzék . . 287
Köszönetnyilvánítás . . 288

Hídszerepek : Cigány intergrációs kérdések

Obrazy
Autor
szerekesztette Nagy Attila, Péterfi Rita
Miejsce wydania
Budapest
Rok wydania
2008
Spis treści

Előszó . . 7
Kitelepülni, befogadni . . 11
Utak és keresztutak: az író, a könyvkereskedő és az olvasó roma . . 29
„NINIVE" könyvtári sfcakkör a vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában . . 61
Segítséget kértem a gyerekektől . . 81
A szív bölcsessége . . 91
Cigányokról más szemmel . . 103
Van kiút... . . 123
Kirekesztődés vagy integrálódás: a gyomaendrodi Szent Gellért Katolikus Altalános Iskola . . 137
Indulj el egy úton! . . 155
Szélárnyékban . . 173
Kényszerpályán . . 189
K. . . 215
A Collegium Martineum tíz éve . . 237
Summary . . 299
Felhasznált irodalom . . 303
A kötet szerzői . . 306

Seria
(Nemzeti Téka)