Przejdź do treści

Bardejovský katechizmus z roku 1581 : najstaršia slovenská kniha : filologické a bibliografické štúdie, textologická a grafická rekonštrukcia poškodeného korpusu unikátneho výtlačku

Obrazy
Autor
[zost. Miloš Kovačka]
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2013
Spis treści

Prívety
Bardejov - mesto významných iniciatív a činov . . 7
Verní odkazu minulostí . . 9

Úvodné slovo
Bardejovský katechizmus z roku 1581 - najslaršia slovenská kniha. Úvodné slovo k faksimilnej edícii . . 11

Štúdie a bibliografia
Prelúdium Bardejovského katechizmu (1581): Stockelov reformačný humanizmus . . 21
Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. storočí . . 35
Textová a grafická rekonštrukcia jediného dochovaného exemplára Bardejovského katechizmu . . 53
Text Bardejovského katechizmu . . 103
Preklad Lutherových nemeckých textov v rôznych častiach Bardejovského Malého katechizmu z roku 1581 . . 129
Bardejovský katechizmus a dogmatická pozícia súčasnej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v otázkach spovede a Večere Pánovej . . 139
Gutgesellova tlačiareň a bardejovský slovenský katechizmus (Bardejov, 1581) . . 161
Bardejovský katechizmus v národných a duchovných dejinách Slovenska. Tri sondy k téme . . 175
Náboženské pomery na Slovensku v 16. storočí a vydanie katechizmu Dr. Martina Luthera v Bardejove. Bibliografia . . 225

Obrazová príloha
Kyrmezerov katechizmus Malá Biblij . . 247
Stôckelov latinský rukopisný katechizmus . . 248
Bystrický katechizmus (1) z Bystrickej agendy (1) . . 250

Resumé
slovenské, nemecké, anglické a maďarské . . 252

Seria
(Pramene k Duchovným Dejinám Slovenska ; zv. 1 A)