Przejdź do treści

Slovenská Národná Knižnica

Bardejovský katechizmus z roku 1581 : najstaršia slovenská kniha : filologické a bibliografické štúdie, textologická a grafická rekonštrukcia poškodeného korpusu unikátneho výtlačku

Obrazy
Autor
[zost. Miloš Kovačka]
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2013
Spis treści

Prívety
Bardejov - mesto významných iniciatív a činov . . 7
Verní odkazu minulostí . . 9

Úvodné slovo
Bardejovský katechizmus z roku 1581 - najslaršia slovenská kniha. Úvodné slovo k faksimilnej edícii . . 11

Štúdie a bibliografia
Prelúdium Bardejovského katechizmu (1581): Stockelov reformačný humanizmus . . 21
Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. storočí . . 35
Textová a grafická rekonštrukcia jediného dochovaného exemplára Bardejovského katechizmu . . 53
Text Bardejovského katechizmu . . 103
Preklad Lutherových nemeckých textov v rôznych častiach Bardejovského Malého katechizmu z roku 1581 . . 129
Bardejovský katechizmus a dogmatická pozícia súčasnej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v otázkach spovede a Večere Pánovej . . 139
Gutgesellova tlačiareň a bardejovský slovenský katechizmus (Bardejov, 1581) . . 161
Bardejovský katechizmus v národných a duchovných dejinách Slovenska. Tri sondy k téme . . 175
Náboženské pomery na Slovensku v 16. storočí a vydanie katechizmu Dr. Martina Luthera v Bardejove. Bibliografia . . 225

Obrazová príloha
Kyrmezerov katechizmus Malá Biblij . . 247
Stôckelov latinský rukopisný katechizmus . . 248
Bystrický katechizmus (1) z Bystrickej agendy (1) . . 250

Resumé
slovenské, nemecké, anglické a maďarské . . 252

Seria
(Pramene k Duchovným Dejinám Slovenska ; zv. 1 A)

Turzovské knižnice : (osobné knižné zbierky a knihy dedikované členom rodu Turzovcov)

Obrazy
Autor
Helena Saktorová
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2009
Spis treści

Turzovské knižnice v genealogicko-historických súvislostiach . . 5
Metodická poznámka . . 26
Zoznam bibliografických odkazov . . 33
Zoznam skratiek . . 38

Knižné zbierky členov turzovskej rodiny z genealogickej línie Teofila Turza . . 41
František Turzo . . 41
Juraj Turzo V. . . 43
Alžbeta Coborová, vyd. Turzová . . 111
Imrich Turzo . . 114
Kristína Náriová, vyd. Turzová . . 125
Alžbeta Turzová, vyd. Esterháziová . . 127
Katarína Turzová, vyd. Tókôliová . . 128
Anna Turzová, vyd. Suňogová . . 129

Knižná zbierka člena Turzovskej rodiny z genealogickej línie Martina Turza . . 130
Žigmund Turzo . . 130

Knižné zbierky členov Turzovskej rodiny z genealogickej línie Jána Turza II. . . 133
Ján Turzo II. . . 133
Ján Turzo IV. . . 137
Juraj Turzo III. . . 147
Stanislav Turzo II. . . 149
Alexej Turzo II. . . 151
Stanislav Turzo III. . . 152
Anna Rozália Listiová, vyd. Turzová . . 156
Mikuláš Turzo II. . . 157
Krištof Turzo III. . . 158
Zuzana Erdódiová, vyd. Turzová . . 160
Zuzana Turzová, vyd. Forgáčová . . 161
Stanislav Turzo IV. . . 162
Adam Turzo I. . . 163
Michal Turzo I. . . 164
Stanislav Turzo I. . . 166
Alexej Turzo I. . . 179
Alžbeta Turzová, vyd. Pernštejnová . . 185
Anna Salmová . . 186
Ján Turzo V. . . 187

Autorský a názvový register . . 189
Posesorský register . . 198
Resúmee . . 205
Summary . . 209
Prílohy . . 213

Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí

Obrazy
Autor
Klára Komorová (ed.)
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2012
Spis treści

Slovo na úvod . . 5
Výzkum historických knižnich sbírek a jeho novodobá tradice . . 7
Časové dimenzie knižného transferu v novoveku . . 9
Libros e ideas: la Monarquía Hispánica en la Europa Central durante la Primera Modernidad . . 17
Stopy po frankofónnom obyvateľstve na území Slovenska v stredoveku . . 31
Vzťahy Petra Fradelia k Francúzsku a ich odraz v literatúre . . 35
Joseph-Francois Lafitau a jeho Moeurs des sauvages... v kontexte stredoeurópskej filozofie a kultúry . . 55
Das Erwachen des kritischen Geistes: Rationalismus, Pietismus und französische Frühaufklärung im Kurfürstentum Sachsen in der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts . . 63
Joachim Leibicer a Konrád Sperfogel - dva odlišné pohľady na dianie v Levoči a v Uhorsku v 16. a 17. storočí (analýza latinských kroník) . . 75
Recepcia literatúry 16. storočia frankofónnej proveniencie na území Slovenska . . 101
Slovenské cesty románskej knihy v 18. a 19. storočí . . 119
Cesty francouzských tiskú do kromeŕížské arcibiskupské knihovny . . 131
Francouzsky psaná beletrie vefondu arcibiskupské zámecké knihovny v Kroménži . . 139
Španélsky tišténé knihy v knihovne Jiího Václava (Ť 1720) a Jana Josefa (Ť 1732) Schwabelú že Schwalbenfeldu (zpráva o výzkumu) . . 147
Dva benátské průvodce Francesca Sansovina . . 157
Jazykově románské tisky v knihovně Václava ]ana Michny z Vacínova (Ť 1667), syna významného katolického šlechtice Pavla Michny z Vacínova . . 167
Diffusion du livre enfranfaisen Hongrie: le čas děs bibliotheques aristocratiques (1770-1810) . . 183
Les livres de Miklós Pázmány . . 191
Jan Prokop Schaaffgotsche a jeho knihovna . . 203
Francouzské knihy v benediktinské klášterní knihovně v Rajhrade . . 213
Der Weg des Genfer Buches nach Ostmitteleuropa - Buchdedikationen und Übersetzungen des Genfer Buches im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert . . 227
Romanische Bücher in den Bibliotheken der Siebenbürger Sachsen im 16. - 18. Jahrhundert . . 265
Italské poštovní príručky 17. století jako prúvodce stredoevropských cestovatelú . . 287
Produkcia francúzskych tlačiarov vo fonde Aponiovskej knižnice . . 299
Collections françaises du XVIIIe siècle dans les bibliothèques de la Hongrie occidentale . . 319
Französische Lektüren in der Esterhazy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts . . 335
Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu - Anton Lowe - kníhkupec, distribútor a vydavateľ (l 770 - 1796) . . 345
„Môj život s Renée" - Renée Mikuš-Perréal a Slovensko . . 363

Obrazová príloha . . 369

Seria
(Opera Romanica ; 13)

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 4

Obrazy
Autor
Peter Sabov a kol.
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2012
Spis treści

Úvod . . 7
Ilešháziovská knižnica z Dubnice . . 9
Historická knižnica rodiny Ilešháziovcov v Trenčíne . . 13
Lontovská knižnica . . 15
Knižnica rodiny Čákiovcov zo Spišského Hrhova . . 21
Knižnica rodiny Šemšei . . 27
Knižnica Štefana Závodníka v Pružine . . 31
Knižnica grófky Márie Steiger-Zamoyskej . . 37
Torzo knižnice prvého evanjelického gymnázia v Bratislave 1606 - 1672 . . 41
Historická knižnica Trenčianskeho mestského evanjelického gymnázia . . 57
Historická knižnica Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom . . 59
Historická knižnica jezuitského kolégia v Trenčíne . . 63
Torzo knižnice Juraja Richvaldského . . 67
Zborová knižnica evanjelickej cirkvi a. v. v Novom Meste nad Váhom . . 71
Torzo osobnej knižnice Rudolfa Boboka . . 73
Historická knižnica benediktínskeho kláštora na Skalke . . 77
Torzo knižnice biskupa Jozefa Belanského . . 79
Torzo osobnej knižnice Jána Bradáča . . 83
Knižnica kasína - Trenčiansky spoločenský kruh . . 87
Historická knižnica Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici . . 91
Historický knižničný fond Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene . . 95
Knižnica Jozefa Škultétyho . . 99
Osobná knižnica Františka Kabínu . . 103
Judaiká v knižnici Trenčianskeho múzea . . 105
Poznámky k výskumu historických knižníc trochu inak . . 110
Informácia o doplnení v minulosti rekonštruovaných knižníc . . 113
Overview of libraries included in The Guide . . 114
Summary . . 119

Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach

Obrazy
Autor
Klára Komorová, Helena Saktorová
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2014
Spis treści

Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach . . 5
Katalóg tlačí 16. storočia . . 39

REGISTRE
Register mien ostatných pôvodcov . . 545
Register mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní . . 558
Topograficko-typografický register . . 596
Register tlačiarov a nakladateľov . . 660
Posesorský register . . 681
Chronologický register . . 700
Jazykový register . . 703

Seria
(Generálny Katalóg Tlačí 16. Storočia Zachovaných na Území Slovenska ; zv. 3)